INFRAn sidosryhmäkyselyn tulokset kannustavat kertomaan lisää ja avoimesti työstämme

INFRA ry:n sidosryhmäkyselyssä peilailtiin vuonna 2020 käynnistyneen strategiakauden tavoitteiden toteutumista sekä INFRAn omien viestikanavien seurantaa.

Koko pitkän kesän 2021 avoinna olleeseen INFRA ry:n sidosryhmäkyselyyn kertyi kaikkiaan 153 vastausta. Vastaajista 57 prosenttia edusti jäsenyrityksiä, loput muita sidosryhmiä ja kumppaneita.

Kyselyn perusteella INFRAn koetaan kohtelevan jäseniä ja kumppaneita arvostavasti ja kunnioittavasti (ka 3.99/5.00) sekä kantavan vastuuta ihmisistä ja turvallisuudesta (3.95/5.00). Hyvät arviot saa myös INFRAn kyky ajaa tuloksellisesti jäsentensä ja alan etua (3.87/5.00).

Hieman heikommat arviot saimme väittämissä ”toimii avoimesti” (3.82/5.00) ja ”nostaa alan merkitystä aktiivisesti esiin julkisuudessa” (3.74/5.00).

Eniten tehtävää on edelläkävijän ja uudistajan roolin löytämisessä (”on alansa uudistava edelläkävijä” 3.65). Myös koulutuksen ja tiedon tarjoajana arvosana oli matalahko (”tarjoaa tietoa ja koulutusta, joka on minulle merkityksellistä”), mutta on tärkeää huomata, että INFRAn tarjoamat koulutukset ja tieto on pääsääntöisesti suunnattu jäsenkunnalle. Jäsenet arvioivat niiden tason varsin korkeaksi (3.93/5.00).

Ikä vaikuttaa viestikanavien seuraamiseen  somessa ahkerimpia keski-ikäiset

INFRAn viestikanavista seuratuimpia ovat uutiskirjeet – jäsenten viikkokirje sekä päättäjille muutaman kerran vuodessa lähetettävä päättäjäkirje.

Silmiinpistävää oli, että myös Infra-lehteä luetaan yhä hyvin ahkerasti. Tulosten tarkempi tarkastelu osoitti, että lehden lukeminen on vahvasti iästä kiinni. Nuoremmat ikäryhmät seuraavat sitä selvästi vähäisemmin, ja sitäkin ahkerammin sähköisiä kirjeitä. INFRAn sometilit ovat erityisesti 35–49-vuotiaiden suosiossa.

Avoimissa vastauksissa muun muassa toivottiin, että INFRA kertoisi työstään vielä nykyistäkin kuuluvammin. Paljon tuli kannustusta ja loistavia kehittämisehdotuksia lehteä varten – kiitos niistä! Lehti uudistuu vuonna 2022, ja kaikki saadut ideat ovat kullanarvoisia.

Avoimissa vastauksissa nähtiin myös kritiikkiä ja ajatusten tuuletusta, kuten asiaan kuuluu.

Lämmin kiitos kaikille kyselyymme kesällä vastanneille!

Avaa tästä kyselyn laaja raportti >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä