Fossiilisista polttoaineista luopuminen ei riitä

Fossiilisesta öljystä luopumiseen tarkoitettu tuki on aiheuttanut vipinää pientalojen pannuhuoneissa. Kohu tuen saaman suosion ympärillä on suunnannut huomion hieman sivuun itse asiasta. Energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ei riitä pelkästään vanhan kattilan kärrääminen pois.

Energiatehokkuus on muutakin kuin lämmönlähde

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen tarkoittaa pientaloissa useimmiten juuri vanhan öljykattilan vaihtamista uudempaan ratkaisuun. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt muu lämmitysjärjestelmä ja sen energiatehokkuus.

”Lämmitykseen tarvittavaan energiamäärään vaikuttaa erityisesti lämmönjakojärjestelmä ja sen tehokkuus. Lämmönlähdettä vaihtamalla edistetään ilmastotavoitteiden saavuttamista, mutta on muistettava, että muillakin lämmitysjärjestelmän osilla vaikutetaan kuluvan energian määrään”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

Järjestelmä toimii kokonaisuutena

Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä verkoston kaikkiin osiin on saatava riittävä määrä vettä. Lämpöenergia tuodaan huonetiloihin putkistossa kiertävään veteen sitoutuneena. Jos vesimäärä on tarpeeseen nähden liian suuri, myös käytettävän energian määrä on liian suuri.

”Liika lämpö koetaan tukalana ja tuuletetaan harakoille. Energian kulutuksen kannalta on keskeistä, että putkiston vesivirrat ovat oikein mitoitettu ja säädetty. Toinen energian määrään liittyvä asia on lämmitysautomatiikka, joka muuttaa verkoston veden lämpötilaa ulkolämpötilan muuttuessa. Sen säätöarvojen on oltava rakennukselle optimoidut”, Mäkinen kertoo.

Kiire aiheuttaa vauhtisokeutta

Fossiilisista polttoaineista luopumiseen liittyvää tukea on haettu runsaasti. Ihmiset ovat olleet aktiivisia ja hakemusten käsittely on pahoin ruuhkautunut. Laitteiden runsas kysyntä on yllättänyt asennusliikkeet ja asennusajat ovat venähtäneet. Haasteeksi on muodostunut myös osaavan työvoiman riittävyys.

”Kysyntä on joillakin paikkakunnilla ylittänyt asennusyritysten kapasiteetin ja se alkaa kuulua jo kuluttajilta saaduissa palautteissa. Asennusta joutuu odottamaan. Ihmiset ovat siinä käsityksessä, että tukea on haettava nopeasti, koska sitä myönnetään vain tietty yhteissumma”, Mäkinen toteaa.

Tarvitaan pitkäjänteisempää politiikkaa

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaan lämmityskäytössä fossiilisesta öljystä luopumisen pitäisi pientalojen osalta tapahtua 2030-luvun alkuun mennessä. Mäkinen ihmetteleekin tämänhetkistä kiirettä asian toimeenpanossa.

”Tukipolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Ihmisten pitäisi voida luottaa, että kannustimia tarjotaan myöhemminkin. Toimivia laitoksia ei ole pakko purkaa heti. Työt pitäisi voida suunnitella ja aikatauluttaa hallitummin. Laitteistojen mitoittamiseen ja asentamiseen tarvitaan ammattilaisia, jotka ehtivät myös tehdä työnsä.”

”Laitos on myös viritettävä ja säädettävä toimintakuntoon. Tärkeintähän pitäisi olla energian kulutuksen ja ympäristön kuormituksen väheneminen, eikä pelkästään laitteiden vaihtaminen uuden tyyppisisin.”

Tutustu Ota energian kulutus haltuun -infograafiin.
Kuva Lämpöpatterin termostaatti.

Lisätietoja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen p. 045 899 9388, juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi

lvi-tu.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä