#Karpankierros Pohjanmaalla: Mitä kuuluu infrayrittäjän kesään?

Kiertoreissu jäseniin paljastaa, mitä kuuluu infrayrittäjän arkeen. Kari Muhonen kierteli kesäkuussa Pohjanmaalla.

Teksti: Saija Syväoja | Kuvat: Kari Muhonen

Maansiirto Veljekset Rinta Oy

Liikevaihto: 6,3 milj. € | Henkilöstöä: reilut 20
Toimialat: maarakennustyöt mittavista tienrakennushankkeista omakotitalojen pohjiin, louhinta, soran ja kallion murskaus sekä murskeen, sepelin ja mullan myynti, kunnallistekniikka, betonijätteen vastaanotto ja murskaus, kantojen ja hakkuujätteen vastaanotto
RALA-pätevyys ja sertifikaatti

Maansiirto Veljekset Rinta Oy on aito perheyritys. Toimitusjohtaja Tapani Rinnan lisäksi yrityksessä toimii kaksi muuta veljestä ja neljä seuraavan polven edustajaa.  

Yrityksessä jaetaan monen pk-yrityksen näkemys siitä, että Väyläviraston ja ELYjen pitäisi hyväksyä paremmin aliurakointikohteet referensseiksi.

”Lisäksi referenssien voimassaoloajat pitäisi saada pidemmiksi”, Tapani Rinta toteaa.

Yrityksessä satsataan kehitykseen ja käytössä on 3D-koneohjaus sekä muuta viimeisintä teknologiaa.

Veljekset Rinta Oy:llä on omia kiviainesalueita mutta se ottaa vastaan myös maata ja betonia kierrätykseen, murskaukseen ja pulverointiin.

”Käytämme INFRAn lakimiespalveluita muun muassa ympäristö- ja tes-asioihin. Tiedotteet jäävät turhan usein lukematta.”

Tapani kertoo rentoutuvansa mökkeilemällä ja lemmikkikoiran kanssa puuhastellessa.

MRP Risberg Oy

Liikevaihto: noin 11 milj. € | Henkilöstöä: noin 30
Toimialat: maarakentaminen, vaativien pohjarakennuskohteiden betoni- ja maatyöt, kunnallistekniikka, viemäri- ja vesijohtosaneeraukset, viher- ja kivityöt, energiateollisuuden palvelut kuten sähköasemaprojektit, tuulivoimapuistot ja verkostot, maa- ja kiviaines- sekä täyttö- ja ylijäämämaiden kuljetukset, lavettikuljetukset
RALA-pätevyys ja -sertifikaatti

Vas. Ari Mäkelä, oik. Peter Linna

MRP Risbergin toimitusjohtaja Ari Mäkelän mielestä julkisilla tilaajilla on liian tiukat kriteerit hankinnoissa.

”Hintakilpailu on kovaa”, Ari kuvailee.

”Kehitämme yritystämme koko ajan. Meillä on esimerkiksi koneohjauslaitteet kaikissa koneissamme. Lisäksi olemme kehittäneet erityisesti betonipuolen asioita”, yrityksen osaomistaja, korjaamopäällikkö Peter Linna toteaa.

”Käytämme INFRAn palveluita turhan niukasti. Lomakkeet ja mallipohjat ovat toki tuttuja ja käytössä”, Ari Mäkelä kertoo.

Yrityksessä toivotaan, että INFRA järjestäisi lisää kortti- ja muuta ajankohtaista koulutusta jäsenyrittäjille.

Ari rentoutuu harrastustensa, erityisesti koirien kouluttamisen parissa, sekä tapaamalla ystäviään ja tuttujaan.

”Minä katkaisen arjen aherruksen mökillä luonnon helmassa ja reissaamalla”, Peter täydentää.

Raimo Asikainen Oy

Liikevaihto: vajaat 2 milj. € | Henkilöstöä: 16
Toimialat: kunnallistekniikka, vesi- ja viemäröintityöt, kadunrakennus, viher-, kaapelointi- ja pohjatyöt, roudan sulatus ja muut erikoiskohteet
RALA-pätevyys

Raimo Asikainen Oy:n toiminta on alkanut jo 1965. Vuonna 2015 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos ja Pasi Asikainen nousi yrityksen toimitusjohtajaksi isänsä Raimon tilalle.

”Tällä hetkellä tehdään eniten puitesopimusten kautta töitä Vaasan Sähkölle ja Vaasan Vedelle. Yrityksessä panostetaan 3d-ohjausjärjestelmien käyttöönottoon ja kehittämiseen. Lisäksi ISO laatu- ja ympäristösertifikaatit ovat tuloillaan”, Pasi Asikainen kertoo yhtiön nykytilanteesta.

Jäsenpalveluista Asikaisella käytetään ensisijaisesti lakipalveluita ja erityisesti työsuhdeneuvontaa.

”Lomakepohjat ja viikkokirjeet ovat hyviä. Ne auttavat yrityksen arjen pyörittämisessä. Infra-lehteä emme juurikaan ehdi lukea emmekä koe sitä kovin tärkeäksi tiedotuskanavaksi”, luettelee Pasi.

”INFRA Akatemian koulutustarjonta ja konsepti ovat hyviä ja niitä pitäisi edelleen kehittää.”

Pasi Asikaiselle työ ja yrittäjyys ovat elämäntapa.

”Pääsen irti työkuvioista perheen parissa ja matkustelemalla. Odotan kovasti pääseväni taas kaupunkilomalle.”

Sparal Oy

Liikevaihto: 6,3 milj. € | Henkilöstöä: noin 40
Toimialat: purku- ja kierrätystyöt laajasti, timanttiporaus- ja sahaustyöt, asbestipurku, pima-työt, maarakennus
RALA-pätevyys

Sparalilla työntekijöiden työturvallisuus ja hyvinvointi on ensisijaisen tärkeitä.

”Työmailla on runsaasti pölyä ja olemme panostaneet muun muassa koneiden hyttisuodattimiin ja -suojuksiin”, toimitusjohtaja Mikael Sparf kertoo.

Yrityksellä on betonin ja metallin vastaanottoalue, jolle on hankittu erikoiskalustoa esimerkiksi betonin murskaukseen.

”Olemme panostaneet kierrätykseen ja palkanneet ympäristöinsinöörin kehittämään tätä toimialaa Sparalilla.”

Mikael Sparf on aktiivisesti mukana INFRAn toiminnassa. Hän on purku- ja kierrätysjaoston puheenjohtaja sekä INFRA Pohjanmaan hallituksen varajäsen. Hänen mielestään INFRAn tulee pyrkiä ajamaan varsinkin pk-sektorin yrittäjien asiaa.

”Vaikuttamistyö on todella tärkeätä ja siihen pitää panostaa. Lisäksi purkualan imagon nostaminen pitäisi olla agendalla kärkipäässä”, painottaa Mikael Sparf.

”INFRAn jäsenpalveluista pidän tärkeimpinä lakimiespalveluita erityisesti sopimusasioissa. Lisäksi erilaiset jäsenistön tapaamiset ja muut tapahtumat ovat arvokkaita jäsenyrittäjille.”

”Toivoisin lisää ympäristöpuolen koulutusta sekä yrittäjille mutta myös viranomaisille. Viranomaisia tulisi opastaa varsinkin hankinta- ja tarjouspyyntöasioissa. Lisäksi netin jäsenyrityshaku on minusta kömpelö ja vaatisi uudistamista”, luettelee Mikael kehitystoiveitaan.

Miten rentoutuu aktiivinen purkualan yrittäjä?

”Viihdyn vauhdikkaiden urheilulajien parissa kuten alamäki- ja maastopyöräilyn sekä motocrossin.”

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä