#Karpankierros jatkuu: Terveisiä Keski-Suomesta!

Kiertoreissu jäseniin paljastaa, mitä kuuluu infrayrittäjän arkeen. Kari Muhosen kyselykierros starttasi Kaakkois-Suomesta, ja nyt Karppa vieraili Keski-Suomessa.

Teksti: Saija Syväoja | Kuvat: Kari Muhonen

Karpan tavoitteena on kiertää kaikki INFRAn piiriyhdistykset tämän vuoden aikana ja tavata paljon jäseniä. Juttuhetkissä selviää, mitä kuuluu liiketoiminnalle, mutta pöydälle nostetaan myös yrittäjän jaksaminen muuttuvassa maailmassa ja kuluttavan arjen keskellä.

Maansiirto Viiala Oy

Liikevaihto: noin 4,3 milj. € | Henkilöstö: reilut 20
Toimialat: vesi- ja viemärilinjojen sekä jätevesijärjestelmien rakentaminen, kunnallistekniset työt, maa- ja kiviainesten myynti ja kuljetukset, maanrakennus ja pohjatyöt, rakennusten purkutyöt, Yksityisen sektorin maanrakennus palvelu, vaihtolavapalvelut ja lavettikuljetukset, mittaus- ja 3D-mallinnnuspalvelut. Yrityksestä löytyy myös ponttaus-, sulatus-, poraus- ja kiilauskalustoa vaativimpiinkin kohteisiin.

Bevete Oy

Liikevaihto: 1,3 milj. €
Toimialat: betonityöt, vesistölinjojen rakentaminen, laiteasemien rakentaminen ja saneeraukset, suuntaporaus, alitukset myyrällä, painelinjojen painekokeet ja desinfioinnit, vesi-paineilma possutukset. Bevetelle on juuri valmistunut täysautomaattinen painekoe- ja desinfiointilaitteisto, jolla pystytään toteuttamaan SFS 3115 standardin mukaiset painekokeet ja desinfioinnit lisävesimäärien mittauksineen. 

Maansiirto Viialassa panostetaan vahvasti kehittämiseen.

”Olemme hankkineet erikoiskalustoa ja kehittäneet itsekin laitteita. Käytämme aktiivisesti työssämme koneohjausta sekä 3D-mallinnusta ja meillä on omat tukiasemat. Lisäksi käytämme droneja, takymetriä ja käsi gps laitteita mittauksissa”, toimitusjohtaja Janne Viiala kertoo.

INFRAn jäsenpalveluista Viialalla on käytetty enimmäkseen lakipalveluita, kuten työsuhdeneuvontaa. INFRAn tiedotteita luetaan ja koulutuksissa käydään mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi Lomakkeet ja mallipohjat ovat kovassa käytössä.

Janne Viiala on ollut mukana myös INFRA Nuorten toiminnassa sekä INFRA Keski-Suomen hallituksessa. 

”Pääsen irti arjesta ja rentoudun kuntoilun sekä metsästyksen parissa”, kertoo yhtiön pääomistaja Janne Viiala mieliharrastuksistaan.

Maansiirtoliike Koivunen Oy

Liikevaihto: 3–4 milj. € | Henkilöstö: reilut 20
Toimialat: tien- ja aluerakentaminen, kunnallistekniikka, pohjarakennus ja rakennusten perustustyöt
RALA-pätevyys

Maansiirtoliike Koivusen asiakkaita ovat muun muassa rakennusliikkeet, kunnat ja kaupungit, taloyhtiöt sekä Senaatti-kiinteistö. Yrityksellä on parisen kymmentä konetta, joissa muutamissa on koneohjausjärjestelmä.

”Varsinkin julkisen sektorin tilaajilla on usein liiat kovat referenssivaatimukset,” toimitusjohtaja Jarmo Parviainen toteaa. ”Pk-yrityksen on vaikea päästä tarjouskilpaan mukaan.”

Koivusella käytetään jäsenpalveluista eniten lakipalveluita.

”Otamme yleensä ensin yhteyden toiminnanjohtaja Antti Astréniin ja tarvittaessa INFRAn lakimiehiin”. kertoo Jarmo.

Koivusella luetaan ahkerasti Infra-lehteä ja viikkotiedotteita. INFRAn valmiit lomakkeet ja mallipohjat ovat yrityksessä käytössä.

Jarmo Parviaiselta löytyy muutama vinkki jäsenpalveluiden kehittämiseen.

”Toimistohenkilöille voisi tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Lisäksi INFRA voisi kerätä keskitetysti tietoja kesätyöpaikoista ja oppilaitosyhteistyöhön tulisi panostaa entistä voimakkaammin.”

”Rentoudun viikonloppuisin mökkeilemällä. Harrastan lisäksi golfia ja samoilen metsässä sienestäen ja marjastaen”, summaa Jarmo Parviainen vapaa-ajan puuhiaan.

Maansiirto Harry Mäkelä Oy

Liikevaihto: noin 20 milj. € | Henkilöstö: noin 80
Toimialat: energiaverkkojen rakentaminen ja jakelu, rakennusten pohjatyöt, vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja muut infra-alan työt, purkutyöt, ponttaukset, rantojen ruoppaukset sekä roudan sulatus
RALA-pätevyys

Maansiirto Harry Mäkelä Oy:ssä on tehty viime aikoina kehitystyötä ja yritys on kasvanut voimakkaasti. Uusi strategia on valmis ja siinä tavoitteena on hallittu ja kannattava kasvu.

”Näin on edetty”, yrityksen toimitusjohtaja Simo Pynnönen ja toimialajohtaja Janne Mäkelä kertovat yhdestä suusta.

”Kumppanuuksien ja asiakkuuksien lisäksi pyrimme kehittämään sisäisiä toimintatapojamme. Kehityslistalle ovat päässeet johtoryhmätyöskentely, suunnitteluosaaminen mm. tietomallien osalta ja muut sähköiset järjestelmät sekä HR ja työturvallisuus”, listaa Simo Pynnönen.

”Olemme tyytyväisiä INFRAn jäsenpalveluihin. Luemme viikkokirjeitä ja olemme käyttäneet INFRAn lakipalveluja sekä tes- että jonkin verran sopimusasioissa”, Janne Mäkelä summaa.

”Pidämme lisäksi INFRAn yhteistyötä oppilaitosten kanssa erittäin tärkeänä!”

Kehitettävääkin INFRAn toiminnasta löytyy.

Yrityksessä toivottiin aktiivisempaa paikallista toimintaa.  Myös lisää työturvallisuuteen sekä suoraan infra toimialaan liittyvää koulutusta kaivattiin.

Yhteen ääneen johtajat Pynnönen ja Mäkelä kertoivat lopuksi rentoutuvansa kuntoilemalla ja urheilemalla.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä