”Jos minä pystyin, niin kyllä sinäkin”

23-vuotias, juuri rakennusinsinööriksi valmistunut Aino Tissari palkittiin Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin stipendillä. Ansiokkaan opinnäytetyön lisäksi Ainoa haluttiin huomioida hänen intoa ja innovatiivisuutta puhkuvasta otteestaan niin opinnoissaan kuin työssään Skanskalla.

”Rakennusala on tulevaisuuden ala”, uskoo juuri rakennusinsinöriksi valmistunut 23-vuotias kuopiolainen Aino Tissari.

Opintojensa aikana hän on havainnut, että vaikka rakennusala kehittyy, löytyy sieltä vielä tilaa kehittämiselle. Tässä imussa rakennusteollisuus avaa nuorille mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia työtilaisuuksia suunnittelutehtävistä laskentaan ja työnjohtamiseen kuin käsillä tekemiseen suuntautuneille.

”Jos minä pystyin, niin kyllä sinäkin pystyt”, rohkaisee Aino omalla esimerkillään muita rakennusalalle.

Aino Tissari löysi paikkansa rakennusalalla jo opintojensa aikana. Valmistumista rakennusinsinööriksi kelpaa tuulettaa!

Alalle puolivahingossa

Aino Tissari myöntää, ettei ollut koulussa mitenkään erityisen hyvä. Lukio ei juuri kiinnostanut. Mielenkiinto kohdistui pikemminkin kädentaidon ammatteihin. Mielessä oli käynyt pyrkiä ammattikouluun pintakäsittelyalalle.

Ammattikorkeakouluun hän ajautui puolivahingossa. ”Vähän kuin vitsillä”, hän naurahtaa.

Ainolla oli tapana kilpailla isosiskonsa kanssa monessa eri asiassa, pieni pilke silmäkulmassa. ”Kun isosiskoni oli hakemassa ammattikorkeakouluun sosiaali- ja terveysalalle, päätin, etten jää yhtään huonommaksi”, Aino puhkui tarmoa.

Puntaroidessaan tulevaa opiskelupaikkaa hän luotti edesmenneen äitinsä ehdotukseen ja pisti paperit vetämään rakennusmestarikoulutukseen.

Osui ja upposi. Opiskelupaikka tuli ensiyrittämällä.

Rakennusalan ammattilaiset syntyvät työmailla

Koulu alkoi kangerrellen. ”Tuntui, ettei tästä tulee mitään. Mitä ikinä teinkin, en saavuttanut onnistumisen tunnetta”, Aino tunnustaa. Silti hän jaksoi opiskella. ”Onneksi iskä ja mummo kannustivat jatkamaan.”

”Ensimmäisen vuoden teoriaopinnot puuduttivat. Vaikutti siltä, että koulussa sai alasta vain pintaraapaisun.”

Kesätyöpaikka muutti kaiken. Teoria muuttui todeksi. Aino aloitti haalariharjoittelunsa vappuna ja viihtyi rakennustyömaan työtehtävissä aina syyskuuhun saakka. Kesän mittaan hänen tehtäväkseen tarjoutui yhä vastuullisempia tehtäviä.

”Se oli opettavainen kesä”, Aino hymyilee.

Seuraavana kesänä vastuut kasvoivat. Hän pääsi työnjohtoharjoitteluun perustus- ja runkovaiheessa olevalle kerrostalotyömaalle. ”Laadin viikkosuunnitelmia, tein määrälaskentaa, hoidin tilauksia ja suoritin työturvallisuusmittauksia. Osallistuin palavereihin sekä myös sain vetää niitä. Tehtäviini kuuluivat myös työmaan logistiikasta huolehtiminen, työryhmän työnjohtaminen ja kesälomien sijaistamista”, hän luettelee.

Myös kolmas kesä sujui työnjohtoharjoittelussa samassa kerrostalokohteessa, joka oli jo edennyt sisävalmistusvaiheeseen.

Teoriaopinnot koulun penkillä tuntuivat alkuun työläiltä, mutta kesäduuni muutti kaiken: Aino tiesi löytäneensä oman alansa.

Oppiva valmentaa tuleviin haasteisiin

Aino Tissari valittiin mukaan Skanskan korkeakouluopiskelijoille suunnattuun Oppiva-harjoitteluohjelmaan, jossa kolme vuotta kestävän työssäoppimisen jakson aikana opiskelijat pääsevät opintojensa ohessa kehittämään rakennusalan osaamistaan sekä samalla tarkentamaan kiinnostuksen kohteitaan sekä verkostoitumaan.

Ensimmäinen Oppiva-vuosi sujui Skanskaan tutustuttaessa, kehitystehtävien parissa sekä kesäharjoittelussa. Jakson päätteeksi Oppivaan osallistuneille annettiin palautetta ja kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten.

Syksyn ja kevään valmennuspäivillä kouluttautuminen jatkui. Puhuttiin mm. työmaan logistiikasta, tietomallinnuksesta sekä määrälaskennasta. Samalla tarjoutui tilaisuus tavata muita Oppivan polulla olevia ihmisiä ympäri Suomen. Ohjelmaan kuuluu myös opinnäytetyön kirjoittaminen Skanskalle

Aino on iloinen siitä, että hänet valittiin Oppiva-ohjelmaan. ”Harjoitteluohjelma on opettanut minulle todella paljon”, Aino sanoo osoittaen samalla kiitoksensa Skanskan työnjohtoporukalle ja työntekijöille.

”Stipendi oli iso yllätys”

”Kun minulle soitettiin, että olin saanut stipendin, mietin alkuun, että mikähän juttu tämä nyt oikein on”, Aino Tissari kertoo yllätyksestään. ”En todellakaan ollut ennakkosuosikki. Olin tosi otettu saadusta huomiosta”, Aino kiittää opinnäytetyön ohjaajaa sekä opinnäytetyön tilaajaa, Skanskaa.

Hän uskoo, että stipendi on hänen opinnäytetyönsä ansiota.

Syvälle pureutuvaa tutkimustyötä

Opinnäytetyössään Aino Tissari käsitteli tahtiaikataulua ja kuinka sen avulla saatu aikatauluhyöty vaikuttaa rakennustyömaan yhteis- ja käyttökustannuksiin.

”Opinnäytetyö oli prosessina opettavainen”, Aino toteaa. ”Opin paljon tahtituotannosta, lean-toimintamallista sekä työmaan aikataulusuunnittelusta.”

”Lean-ajattelu sekä halu kehittymiseen ja organisaation jatkuvaan parantamiseen tulee olemaan tulevaisuuden rakentamisessa isossa roolissa”, nuori insinööri uskoo.

”Kun tahtituotantoon kuuluvat osat, tahtisuunnittelu, tahtiohjaus sekä systemaattinen jatkuva parantaminen ovat kunnossa ja kaikki osapuolet ovat niihin sitoutuneita, tahtituotanto vaikuttaa rakennushankkeen kustannuksiin positiivisesti”, Aino esittelee.

”Tarkoitus ei ole silti rakentaa kiireellä, vaan pikemminkin tehdä aikataulusta ennakoitavaa.”

Ainon mielestä olisi tärkeää, aina kun siihen on mahdollisuus, tarkastella käytäntöjä uusista näkökulmista ja ottaa käyttöön parempia ratkaisuja, silloin kun niitä on käytettävissä, eikä päädytä tekemään asioita niin kuin aina on tehty.

”Pitää pysyä kehityksessä mukana.”

Kohti uusia haasteita

Aino valmistui joulukuussa 2020 rakennusmestariksi. Sen jälkeen työtilanne antoi hänelle mahdollisuuden vielä jatkaa opintojaan. Samalla tarjoutui tilaisuus laajentaa rakennusmestarin opinnäytetyötään insinöörityöksi.

Toukokuussa 2021 hän valmistui rakennusinsinööriksi.
Sitä ennen hän oli ehtinyt hankkia työkokemusta myös ulkomailta. Vuonna 2019 ammattikoulussa opiskellessaan hän kävi työnjohtoharjoittelussa Hollannissa toimien kahden suomalaisen tytön työnjohtajana ja tutorina.

Hän on aloittanut työt Skanska Rakennuskoneella Kuopiossa.

Aino Tissari kertoo pitävänsä työstä rakennustyömaan työnjohtotehtävissä, jossa pääsee näkemään, kuinka asiat oikeasti tapahtuvat.

Työharjoittelu avasi silmiä. ”Vaikka joskus vastaan tuli vaikeitakin asioita, niitä voitiin käsitellä asioina, eikä sorruttu henkilökohtaisuuksiin.”

”Vaatii taitoa rauhoittaa tilanne ja etsiä yhdessä ratkaisua. Tavoitteena on jatkuva parantaminen”, Tissari tuumii. ”Tällaisissa tilanteissa tulee olla rehti ja esittää asiat uskottavasti.”

”Luottamus herättää lisää luottamusta”, tuore insinööri kiteyttää.

”Tulevaisuudessa työelämältäni odotan sitä, että pääsisin rakennuskohteessa toteuttamaan tahtituotantoa ja nähdä, kuinka teoriassa saatu aikatauluhyöty voidaan konkreettisesti tavoittaa. Se kiinnostaa tosi paljon.”

”Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa sitouduttaisiin tahtiaikatauluun sekä käytäisiin läpi suunniteltu tahti aliurakoitsijoiden ja hankkeen osapuolten kanssa”, Aino pohdiskelee.

Työ rakennuskohteen työnjohtotehtävissä vaatii ammattitaitoa, asioihin perehtymistä, yhteistyökykyä, paineensietokykyä, ihmistuntemusta, luottamusta omaan osaamiseen.

Aino antaa ymmärtää, että insinööriopinnot, Oppiva-ohjelma ja sen aikana rakennuskohteessa tehdyt harjoittelut, ovat tuoneet hänelle ammatin, uusia ystäviä sekä varmuutta tekemiseen.

Luonnosta energiaa

Luonto on vapaa-aikana Ainolle tärkeä elementti. Pyöräily ja retkeily ovat hänen mieliharrastuksiaan, mutta hän viettää paljon aikaa myös veden äärellä kalastellen ja heitellen jigiä.

Hyvien arvosanojen ja ammatillisten saavutusten lisäksi Aino nappaa myös kalat vedestä.

Teksti: Heikki Luukkonen
Kuvat: Aino Tissari

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä