Infektioriskin minimointi rakennustyömailla -projekti alkoi

Rakennustyömaat ovat infektioriskin hallinnan kannalta haastavia kohteita, koska työmailla tarvitaan paljon työvoimaa eikä etätöiden teko ole mahdollista. Lisäksi työvoiman liikkuvuus on suurta sekä maamme rajojen sisä- että ulkopuolella.

Tutkimuksentavoitteena ontuottaa luotettavaa tietoa sekä taloudellisia ja käyttökelpoisia ratkaisuja infektioriskin minimoimiseksi rakennustyömailla. Erilaisia keinoja infektioriskin minimoimiseksi tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: teknisten apuvälineiden antamat mahdollisuudet, tilojen ylläpito, ihmisten käyttäytyminen ja toiminnan suunnittelu työmailla. Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa.

Päärahoittajat ovat Talonrakennusteollisuus ry sekä Rakennusliitto ry. Lisäksi projektia rahoittavat ja tutkimukseen osallistuvat Skanska Oy, NCC Suomi Oy, SRV Rakennus Oy, YIT Suomi Oy sekä Lehto Group Oyj. Ohjausryhmätoimintaan osallistuvat myös Rakli ry:n ja OYS2030 -hankkeen edustajat.

Projektin kokonaiskesto on 1.4.2021 – 31.12.2022. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa rakennusterveys-tutkimusryhmä Oulun yliopiston rakenteiden ja rakentamisteknologian tutkimusyksiköstä. Vastuullisena johtajana toimii professori Ulla Haverinen-Shaughnessy. Projektia koordinoi tutkimusjohtaja Risto Salin.

Lisätietoa projektista

  • Risto.Salin@oulu.fi, p. 040 833 2141

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä