Työturvallisuuspakki aukesi edistämään rakennustuoteteollisuuden pk-sektorin turvallisuutta

Hyvä turvallisuus kuuluu kaikille. Näin ajateltiin Rakennustuoteteollisuus RTT:n turvallisuusryhmässäkin runsas vuosi sitten. Ajatusta vietiin tästä vielä eteenpäin niin, että myös hyvä turvallisuusmateriaali kuuluu kaikille. Asian toteuttamiseksi alettiin koota kaikille avointa uutta Työturvallisuuspakkia, joka julkistettiin tänään.

Taustalla vaikutti viime vuonna päättynyt koko rakennusalan Nolla tapaturmaa -hanke, jossa korostettiin kaikkien alalla työskentelevien sitoutumista turvallisuuden edistämiseen. Ja sitä, että turvallinen työympäristö kuuluu kaikille työntekijöille työnantajasta riippumatta.

”Turvallisuuden kentälle on muodostunut joukko hyvän turvallisuuskulttuurin omaavia yrityksiä ja sitten on vielä paljon niitä, joilla omat turvallisuuskäytännöt hakevat käytäntöjään. Sovimme, että alan hyvän turvallisuuskulttuurin omaavat yritykset antavat omat turvallisuusaineistonsa näiden muiden yritysten käyttöön”, kertoo työturvallisuuspakin syntyvaiheista Rakennustuoteteollisuus RTT:n toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Asiaa oli yritetty aiemminkin, mutta tuntui että turvallisuustieto oli edelleen liian hankalasti löydettävissä. Siksi sitä alettiin kerätä yhteiseen kaikille avoimeen työturvallisuuspakki.fi-nettisivustoon.

Pakin kohderyhmäksi valittiin heti alussa erityisesti pk-yritykset. Sisällöstä haluttiin mahdollisimman käytännönläheinen.

”Asiaa on paljon, joten liikkeelle lähdettiin ihan perusasioista eli toimialan fyysisistä työympäristöistä. Sitten siirrytään ohjeiden, määräysten ja toimintatapojen kautta inhimillisen toiminnan vaikuttamisen keinoihin. Jokaisen työpaikalla työskentelevän oikeanlaisella käytöksellä ja asenteella on suuri merkitys, kun halutaan viedä turvallisuutta eteenpäin”, kuvaa työturvallisuuspakin sisältöä RTT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja  Jussi Puustinen CRH Finland Services oyj:stä. 

Työturvallisuuspakin projektipäällikkö Lasse Heikkisen mukaan uudesta nettipalvelusta pk-yrittäjä löytää helposti omaan käyttöön otettavaa ohje- ja opasmateriaalia, esimerkiksi käytännönläheisiä työkaluja turvallisuusjohtamisen avuksi. Jokainen yritys voi myös räätälöidä aineistoja eteenpäin oman yrityksen näköiseksi ja lisätä mukaan omia käytäntöjään. 

Koko rakennusalan yhteinen, kymmenvuotinen Nolla tapaturmaa 2020 -hanke päättyi viime vuonna. RT:n jäsenyritykset puolittivat sen aikana tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Myös tapaturmien vakavuus pieneni, yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien osuutta kaikista tapaturmista saatiin pienennettyä neljänneksellä.

Haasteita on kuitenkin edelleen paljon ja työ turvallisuuden eteenpäin viemiseksi rakennusalalla jatkuu. Siinä työssä uusi Työturvallisuuspakki on oiva työväline. Rakennustuoteteollisuuden yhdessä koostama, kaikkien hyödynnettävissä oleva työturvallisuuspakki.fi-sivusto aukesi verkossa 18.05.2021.

Työturvallisuuspakki löytyy täältä

Lisätietoja:

Juha Luhanka, toimialajohtaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 050 414 0084
Lasse Heikkinen, työturvallisuusasiantuntija, Rudus Oy, 050 406 9195

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä