LVI-TU ry ja STUL ry: Talotekniikka-asennuksen toimijat yhdistivät voimansa

Kotimaisten talotekniikkaurakoitsijoiden liitot LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat yhdistäneet voimansa talotekniikka-alan elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa Talotekniikkaliitto ry:n alle. LVI-TU ja STUL jatkavat edelleen erillisinä liittoina.

Järjestön keskeinen tehtävä on nostaa talotekniikka esiin yhtenä merkittävimmistä kokonaisuuksista suomalaisen rakentamisen kentässä. Talotekniikka-ala on jäänyt perinteisten toimijoiden jalkoihin niin rakentamisen edunvalvonnassa kuin lakien valmistelussa, vaikka talotekniikan merkitys lisääntyy jatkuvasti.

Talotekniikan rooli kaipaa selkeää uudistamista

Esimerkiksi rakentamisen prosessissa talotekniikka on otettava huomioon entistä aikaisemmassa vaiheessa, tällöin parannetaan lopputulosta kokonaisuudessaan. Keskittämällä talotekniset voimat yhteisen liiton alle mahdollisuudet roolin kehittämiseen ovat jatkossa paremmat.

LVI-TU ja STUL jatkavat edelleen erillisinä liittoina, Talotekniikkaliittoon keskitetään molempien elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan kohdistuvia toimintoja.

”Yhteistä liittoa on erilaisissa muodoissa koetettu pystyttää jo pari vuosikymmentä. Nyt aika on vihdoin kypsä sille, että voimme viedä eteenpäin monia yhteisiä tavoitteitamme”, kommentoi Talotekniikkaliiton puheenjohtaja Heikki Pesu, joka toimii myös LVI-TU:n puheenjohtajana.

”Aikaisemmissa hahmotelmissa Talotekniikkaliittoon haluttiin liittää lähes kaikki alan toimijat. Halusimme lähteä kuitenkin liikkeelle niin, että meillä on selkeät yhteiset päämäärät ja näiden kahden liiton kautta se on heti mahdollista ilman suuria käännöksiä”, sanoo STUL:n puheenjohtaja Jussi Kuusela.

Liiton toimitusjohtajaksi on nimitetty STUL:n toimitusjohtaja Kai Puustinen. Varatoimitusjohtajana toimii LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

”Talotekniikka on toisaalta selkeä yhtenäinen kokonaisuus, toisaalta useiden omien alojensa ammattilaisten laaja yhdistelmä. Tekemisen kautta yhteistyömme konkretisoituu ja saamme hyödynnettyä yhteisvoimamme niin LVI-TU:n kuin STUL:in jäsenien hyväksi”, toteaa Puustinen.

LVI-TU säilyy edelleen Rakennusteollisuus RT:n jäsenyhdistyksenä ja osallistuu rakennusalan työehtosopimusten tekemiseen. Talotekniikkaliiton tarkoituksena on toimia jatkossa hyvässä yhteistyössä RT:n kanssa.

Lisätietoja

LVI-TU ry on julkaissut tiedotteen 27.5.2021.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä