Monta kokkia, mainio soppa! Uusilla suosituksilla enemmän irti infrahankkeesta

Infrahankkeen toteutuksessa toimii monta osaajaa: työn tilaaja, rakennuttajakonsultti ja urakoitsija. Koko toimitusketjua edustanut työryhmä julkisti huhtikuussa 2021 suositukset hankkeiden yhteistyön edistämiseksi. Ryhmän yrittäjäjäsen uskoo, että etenkin kunnissa voidaan tätä reseptiä seuraamalla saavuttaa tuntuvat säästöt.

Monta kokkia, sekava soppa? Näin ei ole onneksi infrahankkeissa, joista moni on viime vuosina alittanut tavoiteaikataulunsa ja budjettinsa. Alan ”huippukokit” haluavat silti panna paremmaksi ja tutkia, miten viivan alle jäisi entistä enemmän plussaa. Koska hankkeissa toimitaan pääosin julkisilla verovaroilla, suurin voittaja on veronmaksaja.

Yrittäjä Jukka Tuominiemen aloitteesta koolle kutsutun Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa -työryhmän huomio kiinnittyi erityisesti hankkeiden kilpailutuksiin.

”Niissä referenssivaatimukset ovat koko ajan kiristyneet. Päädyimme suositukseen, että vaatimukset suhteutettaisiin jatkossa selvästi kilpailutettavan hankkeen kokoon, ja tarjoajilta hyväksyttäisiin referenssitöitä nykyistä pidemmältä aikaväliltä”, Tuominiemi kertoo.

Näin kilpailutuksiin tulee Tuominiemen mukaan lisää tarjouksia. Pk-yrityksille aukeaa tilaisuus näyttää osaamistaan, ja niiden kasvu- ja työllistämisedellytykset paranevat. ”Eniten hyötyisi kuntasektori, etenkin pienemmät kunnat. Suositusten myötä paikallinen osaaminen tulee esiin. Vilkastunut kilpailu mahdollistaa tuntuvat säästöt.”

Työryhmä korosti myös, että hankkeiden pitää olla vahvan tilaajan hyppysissä, ja että huipputuloksiin päästään vain vuorovaikutteisella johtamisella ja osapuolten luottamusta jatkuvasti rakentamalla. Kun mukaan lisätään tarkasti laaditut hankeasiakirjat ja pyrkimys edistää jokaisessa yksittäisessä hankkeessa koko toimialan osaamista ja laatua, on onnistumisresepti valmis.

Jyväskylä aikoo kokeilla heti

Työryhmässä kuntatilaajaa edustanut Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi lupaa, että Jyväskylässä uusia suosituksia viedään käytäntöön heti.

”Referenssivaatimukset eivät ole meillä olleet yliampuvia aiemminkaan, mutta muutamassa kilpailutuksessa aiomme silti testata heti vähän kevyempiä vaatimuksia. Syksyllä voidaan vetää yhteen, toiko se lisää tarjoajia.”

Lohi yllättyi positiivisesti työryhmän hengestä ja aikaansaannoksista. ”Edustettuina olivat kaikki tarpeelliset tahot, ja saavutimme hyvän konsensuksen aina suositusten tasolle asti. Toivotaan, että sanoma leviäisi tämän kautta valvoja- ja konsulttipuolellekin.” 

Infrahankkeissa tehdään toimivampaa yhteiskuntaa ihmisten arjen ja vapaa-ajanvieton sujuvoittamiseksi sekä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuloksena syntyy väyliä ja yhdyskuntatekniikkaa, jotka saavat elämän rullaamaan.

Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa -työryhmässä olivat edustettuina Väylävirasto, Jyväskylän kaupunki, INFRA ry, SKOL ry, Koneyrittäjät ry, Welado Oy, Ramboll CM Oy, Maajukka Oy ja Destia Oy. Hyviä yhteistyökäytäntöjä haluaa edistää myös Kuntaliitto.

Työryhmän julkilausuma ja suositukset >

LISÄTIEDOT: 
Kari Muhonen, työryhmän pj
johtaja, INFRA ry, puh. 0400 943 350

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä