Kotitalousvähennyksen korottamisella ja laajentamisella edistetään tehokkaasti ilmastotavoitteita ja työllisyyttä

Rakennusteollisuus RT ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen kehittää kotitalousvähennystä. Parannuksella halutaan edistää etenkin öljylämmityksestä luopumista ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä. Tämä vähentää päästöjä ja lisää työllisyyttä. Sen sijaan kritiikkiä saa hallituksen suunnitelmat jättää remonttityö kaksivuotisen työllisyyskokeilun ulkopuolelle.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti 40:stä 60:een. Muutos koskee lämmitystapamuutoksia öljylämmityksestä luopumisen osalta vuosina 2022–2027.

Lisäksi syksyn budjettiriihessä linjataan kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennystä korotettaisiin vastaavalla tavalla myös kotitalous-, hoito- ja hoivatyön osalta. Kokeilun tarkoituksena on arvioida kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksia. Tämänhetkisten tietojen mukaan korotus ei koske remonttipalveluita.

”Hallituksen päätös parantaa kotitalousvähennystä lämmitystapamuutosten osalta oli toivottu ja viisas päätös. Sen myötä yhä useammalla on mahdollisuus siirtyä kodissaan vähäpäästöisempiin ja usein myös edullisempiin lämmitysmuotoihin. Harmillista on kuitenkin linjaus rajata remonttityöt kaksivuotisen työllisyyskokeilun ulkopuolelle, jolloin niihin ei sovelleta korotettua kotitalousvähennystä. Tähän on ehdottomasti saatava muutos”, sanoo LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen, joka vastaa Rakennusteollisuus RT:ssä korjausrakentamisesta.

Hallitus aloittaa myös selvityksen, miten kotitalousvähennyksellä voidaan kannustaa korjauspalveluihin ja remontteihin sekä kuinka sitä voisi laajentaa muihin energiaremontteihin ja taloyhtiön teettämiin korjauksiin. Rakennusteollisuus RT näkee tärkeänä, että alan toimijat otetaan vahvasti mukaan selvityksen tekoon.

Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartan mukaan rakennetussa ympäristössä peräti 76 prosenttia päästöistä syntyy rakennusten käytön aikaisesta energiankulutuksesta.

”Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen ovat tutkitusti vaikuttavimpia keinoja ilmastopäästöjen pienentämiseksi. Kotitalousvähennyksen korottaminen ja ulottaminen muihin korjaus- ja energiaremontteihin olisi toimiva täsmäase, jota kannattaa hyödyntää. Korjausrakentamisella voidaan vaikuttaa kotien terveellisyyteen, turvallisuuteen ja asumismukavuuteen sekä vähentää tehokkaasti ilmastopäästöjä ja energiankulutusta.”

”On tärkeää, että hallituksella on halua laajentaa kotitalousvähennys myös taloyhtiön teettämiin remontteihin. Tämänhetkinen tilanne hidastaa asunto-osakeyhtiöiden perusparannusten aloittamista ja asettaa osakkaat eriarvoiseen asemaan omakotiasujiin nähden. Muutoksella edistettäisiin sekä asukkaiden yhdenvertaisuutta että oikea-aikaista korjaamista. Tämä on ollut pitkään Rakennusteollisuus RT:n sekä LVI-TU:n tavoite”, Hokkanen toteaa.

Kotitalousvähennyksen parantamisen arvioidaan vähentävän verotuottoja vuositasolla noin kahdeksan miljoonaa euroa.

”Kahdeksan miljoonan euron verotuottojen vähennys on pieni hinta verrattuna siihen, mitä kotitalousvähennyksen parantamisella saavutetaan. Tämän päätöksen avulla luodaan lisää työtä ja hyvinvointia suomalaisille sekä torjutaan harmaata taloutta. Laajentamalla kotitalousvähennyksen käyttöä entistä kattavammin remonttipalveluihin, vähennettäisiin lisäksi rakennetusta ympäristöstä aiheutuvia päästöjä. Tulevaisuudessa yhä useammalla voisi olla mahdollisuus pitää parempaa huolta kodistaan, joka yleensä on myös ihmisen merkittävin omaisuus”, Hokkanen painottaa.

Mika Hokkanen  toimitusjohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä