Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy on Itä-Suomen vuoden jäsenyritys

Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy:n yrittäjät, Timo Heikkinen ja hänen poikansa Tommi ovat iloisesti yllättyneitä huomionosoituksesta ja kiittävät rakennusteollisuuden etujärjestöä heidän yritykselleen osoitetusta tunnustuksesta.

”Haluamme välittää kiitokset kaikille työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä asiakkaillemme”, Heikkiset lausuvat yhteen ääneen. ”Tämä on saavutettu yhteistyöllä ja hyvä osoitus onnistuneesta ja pitkäjänteisestä yhteistoiminnasta kumppaneiden kanssa.”

”Aina on leivän syrjässä pysytty”

Joensuun HS-Kiinteistösaneerauksen tarina alkoi noin kolmekymmentä vuotta sitten.

”Meillä oli kova into tekemiseen”, muistelee Timo Heikkinen aikaa, jolloin hän yhdessä Seppo Suomalaisen kanssa päättivät perustaa oman rakennusliikkeen. 90-luvun alun lama oli kaatanut yrityksiä. Niiden joukossa oli myös yhtiö, jossa Timo ja hänen yhtiökumppaninsa olivat työskennelleet.

”Yhtäkkiä töitä ei ollutkaan, eikä kotiin huvittanut jäädä. Enemmän kiinnosti se, että jotain pitäisi tehdä.”

”Vuosi 1993 oli huono ajankohta yrityksen perustamiselle”, Timo myöntää. ”Vellirahalla sitä lähdettiin yrittämään”, hän muotoilee, tarkoittaen yrittäjille yrityksen perustamisen yhteydessä myönnettyä starttirahaa.

”Ei ollut johtajia silloin talossa. Töitä tehtiin pienellä porukalla. Itselläkin oli haalarit niskassa. Piti osallistua tekemiseen”, Timo muistelee. ”Yrityksemme sai töitä hyvin heti alusta alkaen. Aina on leivän syrjässä pysytty.”

Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy on koko toimintansa ajan keskittynyt rakennusten saneerauksiin. Työt saatiin urakkakilpailujen kautta.

Vuosien myötä tilauskanta kasvoi ja yritys pääsi kiinni isompiin hankkeisiin. ”Kerrostalojen julkisivu- ja linjasaneerauksia, lämpölaitosten julkisivuverhouksia, ravintoloiden laajennuksia, lämpöremontteja sekä erilaisia rakennustöitä Joensuun kaupungille, Valiolle, keskussairaalalle”, Timo Heikkinen luettelee. ”Olemme monessa liemessä keitettyjä”, hän naurahtaa.

”Elämänlaatuyhtiö”

Kolmen vuosikymmenen aikana Joensuun HS-Kiinteistösaneerauksesta on kasvanut kaksikymmentäviisi rakennusalan ammattilaista työllistävä rakennusalan yritys. Yrityksen vuoden 2020 liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa. Saneeraushankkeet keskittyvät enimmäkseen Joensuuhun ja sen ympäristöön. Omien tuoteinnovaatioiden markkina-alueena on koko Suomi.

Vuonna 2011 Timo Heikkinen hankki omistukseensa yrityksen koko osakekannan. Pian sen jälkeen HS-Kiinteistösaneeraus Oy:ssä käynnistettiin sukupolvenvaihdos. Timo siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen poikansa, Tommi Heikkinen tuli mukaan yhtiön omistajaksi. Toimitusjohtajaksi Tommi nimitettiin vuonna 2017.

Yrityksessä aloitettiin digitalisaatioon ja laatujärjestelmään keskittynyt kehittämistyö. Myös rakentamista ja asiakaspalvelua haluttiin tarkastella uudesta näkökulmasta.

Heikkisten rakennusliike on kehittänyt hissittömiin kerrostaloihin rakennettavaa jälkiasennushissiliiketoimintaa ja sen palvelukonseptia.

”Olemme elämänlaatuyhtiö”, toimitusjohtaja Tommi Heikkinen muotoilee. ”Emme enää rakenna vain pelkästään hissejä tai tee remontteja. Katsomme kokonaisuutta.”

”Olemme kehittämässä taloja sellaisiksi, että niissä olisi hyvä ja turvallista asua”, Heikkinen kuvailee. Hän laskee yrityksen toimittaneen Joensuun ympäristöön noin 70 jälkiasennushissiä. Hissiasennusten yhteydessä on parannettu esteettömyyttä, valaistusta, paloturvallisuutta ja tehty myös sisustukseen liittyviä parannuksia. ”Asiakas saa aina meiltä valmiin paketin avaimet käteen -periaatteella.”

Yhteiskunnallista näkökulmaa rakentamiseen

Tommi Heikkinen muistaa elävästi erään hissiasennuksen, jonka valmistuttua talon asukas, vanha rouva sanoi liikuttuneena: ”Kiitos Tommi, että sait meille hissin. Nyt saan mennä ulos silloin, kun itse haluan.”

”Me tervejalkaiset emme välttämättä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, jos ei pääse liikkumaan oman tahdon mukaan. Nyt olimme onnistuneet oikeasti parantamaan ihmisten elämänlaatua.”

”Puolet Suomen kerrostaloista on hissittömiä”, Tommi tietää. Tekemistä riittää.

Hän on tyytyväinen siihen, että valtio ja kunnat myöntävät tukea elämänlaatua parantaviin rakennushankkeisiin. Tämä koskee myös hissien jälkiasennuksia.

HS-Kiinteistösaneerauksessa koetaan asumisviihtyvyys, turvallisuuden tunne, tasavertaisuus ja elämisen laadun parantaminen niin tärkeiksi, että yrityksessä on ryhdytty kehittämään konseptia vieläkin pidemmälle.

”Yhteiskunnalle tulee todella kalliiksi, kun ihmiset joutuvat ennenaikaisesti palvelutaloihin, vaikka heillä saattaisi olla täydet valmiudet itsenäiseen asumiseen, kun vaan rakennusten esteettömyys olisi asianmukaisella tasolla.”

”Maltillisellakin jälkiasennushissien liiketoiminnan kasvulla pystymme säästämään yhteiskunnan varoja jopa 7,2 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä”, Tommi Heikkinen avaa hissiasennuksista tehdyn tutkimuksen tuloksia.

”Työmaalla auttamisen kulttuuri”

Tommi Heikkisen mielestä keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta on yhteistyö: ”Rakentamisen laatu paranee yhteistyöllä. Laatu on tärkeintä kaiken aikaa.”

”Projektia käynnistettäessä pitäisi aina tuoda esille yhteinen päämäärä”, Tommi painottaa.

”Meillä työmaalla on auttamisen kulttuuri. Tämän arvomaailman sinetöi se, että lupaukset pidetään.”

Esimerkkinä saumattomasti toimineesta yhteistyöstä Tommi Heikkinen nostaa esille yhden HS-Kiinteistösaneerauksen viimeisimmistä referensseistä Joensuun keskustassa. Rakennusliike saneerasi entiseen Anttilan tavarataloon kiinteistön omistajan, Metropol kauppakeskus Joensuun toimeksiannosta huippumodernin monialatoimiston. Suurelle suomalaiselle matkapuhelinoperaattorille saneeratut toimitilat ovat kooltaan 3000 neliömetriä, josta varsinaisia toimistotiloja on 2500 neliömetrin verran.

”Talotekniikan osuus oli suuri ja aikataulu haastava”, Tommi mainitsee. ”Koko projekti toteutettiin kuudessa kuukaudessa.”
”Onnistuimme urakassa saavuttamaan kaikki meille asetetut tavoitteet, jopa ylittämään ne. Onnistuminen vaati kaikkien urakan osapuolten hyvää yhteistyötä. Ilman sitä se ei olisi onnistunut.”

Tulevaisuus on turvattu

”Tommilla on uusia tuulia puhaltamassa”, Timo luottaa tulevaisuuteen. ”Uskoisin, että työt jatkuvat pitkään”.

Yrityksellä on paljon innovatiivisia suunnitelmia tulevaisuuteen.


Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy pähkinänkuoressa:

  • Perustettu vuonna 1993, perustajinaan Timo Heikkinen ja Seppo Suomalainen
  • Vuonna 2011 Timo Heikkinen osti koko yrityksen osakekannan
  • Kotipaikka Joensuu
  • Yrityksen omistavat Tommi Heikkinen ja hänen isänsä Timo Heikkinen.
  • Liikevaihto v. 2020: noin 5 milj. euroa
  • Työllistää 25 henkilöä
  • Toimitusjohtajana Tommi Heikkinen
  • Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys

Teksti: Heikki Luukkonen
Kuvat: Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä