Kuntien kestävä kasvu ja uudistuminen edellyttävät enemmän investointeja

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, koronakriisi. Ajan isot muutoshaasteet pakottavat kuntia etsimään keinoja elinvoiman ja tärkeiden palveluiden turvaamiseksi. Rakennusteollisuus RT korostaa kuntavaalitavoitteissaan rakennetun ympäristön roolia elinvoiman lähteenä. ”Lähde pulppuaa kuitenkin vain, jos ensin uskalletaan investoida. Kunnissa on nyt ennennäkemättömät paineet edistää etenkin rakentamisen investointeja”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Kuntien suurimmat onnistumisen mahdollisuudet piilevät kaavoituksessa sekä rakennetun ympäristön pitkäjänteisessä uudistamisessa. Mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää kuitenkin johdonmukaista ja ennakoivaa päätöksentekoa.

”Vaikkapa riittävä asuntotarjonta ei ole itsestäänselvyys. Ihmisten tarpeisiin vastaava, kohtuuhintainen tarjonta toteutuu vain, jos kasvavissa kunnissa päätetään kaavoittaa riittävästi ja monipuolisesti asuntotontteja. Lisäksi pitää huolehtia ennakoiden kuntatekniikka- ja palveluverkkoinvestoinneista, jotta tontit olisivat myös rakentamisvalmiudessa”, Aleksi Randell muistuttaa.

Onnistunut kaavoitus on edellytys myös täydennysrakentamiselle. Se mahdollistaa aiemman kuntainfran hyödyntämisen ja säästää siten pitkän sentin. Kun vanhoja alueita samalla suunnitelmallisesti uudistetaan, rakennuskannan käyttöikä pitenee ja palveluverkko vahvistuu.

”Tulevaisuuden kunta on yhä enemmän mahdollistaja. Se ei voi juuri itse lisätä esimerkiksi työllisyyttä, mutta se voi luoda investoimalla edellytykset kasvulle, joka luo työpaikkoja. Kun kaavoitusratkaisuihin kytketään vielä kunnianhimoinen joukkoliikenteen kehittäminen ja kaavoituksen asiakaslähtöisyys, kunnalla on käsissään menestysresepti, joka saa investoinnit liikkeelle ja houkuttelee sekä työnantajayrityksiä että uusia asukkaita”, Randell lupaa.

Lisäksi nykyisen palvelurakennuskannan ja kuntainfran oikea-aikainen kunnossapito pidentää rakenteiden käyttöikää ja säästää yllätysmenoilta.  ”Korjausrakentaminen on mahdollisuus uudistaa ympäristöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin ja ilmastotavoitteisiin pääsyn edellytys. Nyt rakennuskannasta uudistuu noin prosentti vuodessa. Korjausrakentamisen määrä pitää vähintään tuplata.”

Edelläkävijäkunnat etsivät kumppaneita

Kunnat eivät ole uudistumis- ja muutostarpeiden keskellä yksin. Onnistuakseen niiden on saatava parhaat voimat kokoon.

”Tietämys tämän päivän parhaista innovaatioista ja ratkaisuista ei välttämättä asu yksinomaan kunnantalolla, mutta se löytyy kyllä kilpailuttamalla markkinoilta”, Randell huomauttaa.

RT haluaa kuntavaalitavoitteillaan muistuttaa, että rakentaja on kuntapäättäjän paras tulevaisuuskumppani. Rakentajien ratkaisuilla kaupunkikehittäminen saa vauhtia ja kunnan strategiset tavoitteet alkavat toteutua. Palveluhankinnoilla kunta saa riskejä hallintaan.

”Alan toimijoilla on tämän päivän ratkaisuja niin kiinteistöjen kuin katujen ja kuntatekniikankin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Uudet palvelumuodot mahdollistavat kokonaisvaltaiset hankinnat, esimerkiksi koulukiinteistöjen rakentamisen ja ylläpidon elinkaarimallilla.”

Tutustu Rakennusteollisuus RT:n kuntavaalitavoitteisiin osoitteessa Rtkunta.fi ja seuraa keskustelua somessa aihetunnisteella #rtkunta.

 RT:n kuntavaalitavoitteet (pdf-tiedosto) >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä