Kela: Suomen sairausvakuutukseen kuulumatonkin työntekijä voi saada tartuntatautipäivärahaa

Erityisesti rakennustyömaiden ja telakoiden työntekijöillä on ollut suuri huoli ansionmenetyksestä karanteenin ajalta. Kela on tiedottanut 2. maaliskuuta, että Suomessa työskentelevä EU-, Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, joka joutuu koronakaranteeniin, voi saada tartuntatautipäivärahaa korvauksena ansionmenetyksestä, vaikka hän ei kuuluisikaan Suomen sairausvakuutukseen.

Kelan tiedote Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös Suomen sairausvakuutukseen kuulumaton työntekijä julkaistiin 5 kielellä: 

Kela on tehnyt aiheesta myös infolehtiset 5 kielellä; suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Työnantaja voi hyödyntää infolehtisiä työpaikalla. 

Infolehtiset 5 kielellä: 

Työntekijä hakee tartuntatautipäivärahaa itse

Tartuntatautipäivärahaa ei voida maksaa työnantajalle silloin, jos työntekijä ei kuulu Suomen sairausvakuutukseen. Työntekijä voi itse hakea tartuntatautipäivärahaa verkossa Kelan asiointipalvelussa. Hakemus on mahdollista toimittaa myös postitse. Hakemuksen liitteiksi täytyy toimittaa tartuntatautilääkärin määräys ja työnantajan arvio ansionmenetyksestä. Jos asiakas ei ole hakenut aiemmin Kelan etuuksia, tarvitaan muiden liitteiden lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta (lomake Y77). Ilmoituksen Suomeen muutosta voi toimittaa Kelan asiointipalvelussa tai postitse. 

Lisätietoja

Kelan kansainvälisten tilanteiden palvelunumero 020 634 0200 palvelee arkisin klo 10–15 sekä työnantajia että henkilöasiakkaita.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä