Yli 20 rakennustyömaan toimihenkilöä suoritti Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon (RET)

Itä- ja Keski-Suomen Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET päättyi menestyksellisesti tammikuun lopussa 2020, kun 22 koulutuksen aloittaneista sai todistuksensa Kuopion päättäjäistilaisuudessa. Rakennustyömaiden vastaaville työnjohtajille sekä tuotanto- ja työmaainsinööreille kohdennettu ja 13.11.2019 alkanut erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus oli järjestyksessään 64.

RET-kurssilaiset vastaanottivat todistuksensa 13 kuukauden menestyksellisen opiskelun jälkeen Kuopion Puijolla.

Rakennusalan työmaan toimihenkilöille suunnattu koulutusohjelma ja tutkinto luotiin rakennusalan yritysten toiveesta ja ensimmäiset koulutukset aloitettiin yli 20 vuotta sitten. Koulutusta järjestetään eri puolilla maata varsin säännöllisesti, muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

– Edellisestä Itä-Suomessa toteutetusta RET-koulutuksesta ehti kulua nelisen vuotta ja sitä aiemmasta toistakymmentä vuotta, kertoi joulukuussa päättyneen kurssin koonnut Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Hän on vuosia sitten käynyt itsekin RET-kurssin ja pitää sen antia erinomaisena ja monipuolisena täydennyskoulutuksena rakennustyömailla esimiestehtävissä toimiville.

– Uudistettu koulutus antaa entistä käytännönläheisempiä tietoja ja taitoja. Toivottavasti seuraavaan itäsuomalaiseen RET-koulutukseen aloitukseen ei mene monia vuosia, koska siihen on tarvetta ja uskoakseni halukkuuttakin esimiehillä.

– Työnantajien kannattaa ehdottomasti panostaa esimiesten kouluttamiseensa. Päättyneellä kurssilla oli osallistujia 13 yrityksestä. He levittävät nyt terästettyjä esimiestietojaan ja -taitojaan yritystensä hyväksi sekä jakavat niitä työtovereilleenkin. Vielä on Itä-Suomessa kuitenkin paljon talonrakennusalan yrityksiä, joille olisi hyötyä uudistuneesta koulutuksesta.

RATEKOn projektipäällikkö Janne Mäenpää ojentaa palkinnon kurssin priimus Sauli Harmaselle.

Tutkinnon uudistus lisäsi käytännönläheisyyttä

RET-koulutuksen ohjaajana toiminut projektipäällikkö Janne Mäenpää Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKOsta piti RET64-kurssin onnistumista, sen oivallisia opinnäytetuloksia sekä saatuja palautteita hyvänä osoituksena niin osallistujien motivaatiosta kuin koulutuksen osuvuudestakin arkityöhön eli rakennustyömaiden johtamiseen.

Mäenpään mukaan vuoden 2019 alusta voimaan tulleessa uudistuneessa RET-tutkinnossa ei muuttunut vain nimi vaan myös sen sisältöjä täsmennettiin ja tarkennettiin vastaamaan tämän päivän työmaan työmaajohdon osaamistarpeita.

Hän korostaa, että RET-koulutuskokonaisuus ja tutkinto on aina ollut työelämälähtöinen.

– Tavoitteena on kehittää osallistujien henkilökohtaista ammatillista osaamista rakennustyömaiden tuotannon ohjaukseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Siten se tuottaa välitöntä hyötyä rakennusalan yritysten liiketoimintaan. Tutkinnon näyttötyöt tehdään opiskelijoiden työmailla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Mäenpään mukaan koulutuksessa syvennytään työmaatoimintojen ohjauksen keskeisiin asioihin kuten laadunvarmistukseen ja esimiestaitoihin. Lisäksi käsitellään aikataulu-, hankinta-ja kustannussuunnitteluosaamista, sopimustekniikkaa, neuvottelutaitoja sekä työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua.

Tutkinnon suoritettuaan ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä, voi hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE-pätevyyttä. Taustalla on yleensä ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto sekä ainakin muutamia vuosia rakennusalan esimiestehtävissä työmailla.

RATEKO koordinoi Opetushallituksen myöntämää tutkinnon uudistusprojektia, jossa oli mukana myösrakennusliikkeiden, oppilaitosten , kouluttajien ja FISE Oy:n edustajia.

Monipuolinen koulutussisältö

Puolitoista vuotta keskimäärin kestävä tutkinto sisältää yhdeksän kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa. Ne valmentavat ammatillista osaamista ja valmistavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisiin kirjallisiin näyttötehtäviin, tentteihin ja työmaanäyttöön. Tutkintoon käytettävä aika voi joustaa opiskelijoiden elämän- ja työtilanteen mukaan. Siten sen voi suorittaa puoltatoista vuotta nopeammin kuten Itä- ja Keski-Suomen RET64:ssä useimmat tekivät tai myös sitä pidemmällä ajanjaksolla.

Lähijaksojen aiheita ovat työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus, esimies- ja neuvottelutaidot, työmaan laadunvarmistus, työmaan työturvallisuus ja ympäristö, taloudellinen suunnittelu ja ohjaus, työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja logistiikka sekä sopimustekniikka (YSE+TES).

Lähijaksojen sisällöt on suunniteltu työelämän edustajien, kouluttajien ja RATEKOn tutkintokoulutusten henkilöiden kanssa. Opetusmenetelminä on luentojen lisäksi ryhmäharjoitteita ja toisilta oppimista. Lähijaksojen kouluttajat ovat aiheidensa kokeneita ja valtakunnallisesti arvostettuja asiantuntijoita, jotka ovat kouluttaneet yli 20 vuoden kokemuksellaan rakennustuotannossa toimivia henkilöitä.

Teksti ja kuvat: Ilpo Lommi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä