Yleisohjeita rakennusalan yrityksiin koronaepidemiaan liittyen

Oheen on listattu tärkeimpiä ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Mukana on myös tärkeää tietoa toimintaohjeista sairastumistapauksissa. (2/2021 päivitetty versio aikaisemmasta yleisohjeesta.)

Huonontunut koronatilanne edellyttää rakennusalalta voimakkaita toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja rakennustyömaiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Tartuntamäärät ovat alkuvuoden aikana lisääntyneet huolestuttavasti ja työmailla on todettu myös useita laajempia koronaesiintymiä. Viranomaiset ovat kiristäneet olemassa olevia rajoituksia.

Rakennustyömaiden turvallisen työskentelystä huolehtiminen on jokaisen alan toimijan vastuulla. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan pääurakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Turvallinen työskentely työmailla

Nykyisessä koronatilanteessa työmailla tulee kiinnittää erityistä huomioita työskentelyn turvallisuuteen. Työmaiden siisteyden ylläpito, hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja riittävien, vähintään 2 metrin turvaetäisyyksien varmistaminen työjärjestelyillä ovat ratkaisevassa asemassa koronaepidemian torjumisessa.

Kasvomaskien käyttö

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa. Maskia tulee käyttää työpaikoilla sisätiloissa ainakin silloin, kun samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Maskisuosituksen noudattaminen on suositeltavaa rakennustyömailla.

Tartuntariskin pienentämiseksi tulee huolehtia maskin käyttämisestä myös työmaiden ulkopuolella liikuttaessa muun muassa tauoilla julkisilla paikoilla, kaupoissa, kahviloissa ja lounasravintoloissa sekä työmatkaliikenteessä. Pääurakoitsijan on syytä huolehtia siitä, että suojamaskeja on työmailla riittävästi tarjolla.

 • Älä järjestä työmaavierailuja ja pidä tarvittavat kokoukset etäyhteyksien kautta.
 • Huomioi maskin käyttö työpaikalla ja työmaiden ulkopuolella liikuttaessa.
 • Huomioi tehostettujen hygieniakäytäntöjen ja riittävien turvaetäisyyksien noudattaminen työmailla.
 • Sosiaalitilojen käytössä tulee välttää lähikontakteja.
 • Porrastamalla työn aloitus- ja lopetusaikoja sekä ruoka- ja kahvitaukoja voidaan vähentää yhteistilojen yhtäaikaista käyttöä.
 • Sekä toimisto- että sosiaalitilojen siivousta ja desinfiointia tulee merkittävästi tehostaa.
 • Varaa kaikkiin tiloihin saataville käsidesiä sekä pesupisteiden yhteyteen riittävästi saippuaa ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä.
 • Lisää tarvittaessa myös jäteastioiden määrää etenkin käsienpesupisteiden läheisyyteen. 

Ohjeita sekä työnjohdolle että työntekijöille  

Jokaisen työmaan työntekijän tulee hakeutua koronatestiin välittömästi, mikäli havaitsee vähäisiäkin koronaviruksen oireita. Sairastumis- ja altistumistapauksissa asetettuja karanteeneja tulee noudattaa. Pääurakoitsijan on hyvä tiedottaa työmaiden työntekijöille selkeästi, miten sairastumis- ja karanteenitilanteissa tulee toimia. Ohjeet löytyvät muun muassa täältä THL:n kotisivuilta.

Koronavirustaudin oireet 

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, lihassärky, yskä, vatsaoireet, hengenahdistus ja väsymys. Oireet voivat olla myös lieviä. 

Älä mene työpaikalle sairaana 

Jos olet sairastut flunssaan tai epäilet koronatartuntaa, älä mene töihin ja vältä kontakteja muihin ihmisiin. Ota yhteyttä työnantajaasi ja lääkäriin koronatestausta varten. Mene koronatestiin, vaikka sinulla olisi vain lieviä oireita. Ilmoita testiin menemisestä työnantajallesi ja työmaan pääurakoitsijalle.

Jos perheenjäsenelläsi on koronaan viittaavia oireita tai epäilet muuten altistuneesi koronavirukselle, ota yhteyttä työnantajaasi ja vältä sosiaalisia kontakteja.

Työntekijän sairastuminen

Työntekijä voi olla työehtosopimusten mukaisesti omalla ilmoituksella flunssatyyppisissä sairauksissa pois 1-3 päivän ajan riippuen siitä, mitä paikallisessa sopimuksessa on omailmoitusmenettelystä sovittu. Vain terveenä voi tulla töihin.

Työntekijällä koronavirustartunta

Jos työntekijä sairastuu koronavirukseen, työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaansa työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Jos työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty eristettäväksi, työnantaja voi hakea tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Voiko työnantaja edellyttää työntekijältä negatiivista koronatestitulosta ennen työpaikalle saapumista?

Kyllä voi. Työnantajan on ryhdyttävä altistusvaaran minimoimiseksi niihin toimenpiteisiin, jotka työpaikan riskien arvioinnin perusteella ovat tarpeellisia. Vastaava velvollisuus on myös yhteisen työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla ja rakennustyömaan päätoteuttajalla.

Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää koronatestiin, mutta työnantaja voi edellyttää negatiivista testitulosta ennen työpaikalle saapumista. Testituloksen edellyttäminen ei voi olla sattumanvaraista, vaan sen on perustuttava riskien arviointiin. Testituloksen edellyttäminen voi olla tarpeen esimerkiksi, kun työntekijä palaa ulkomailta työhön työpaikalle tai työpaikalla on todettu useita koronavirustartuntoja.

Työnantaja vastaa lähtökohtaisesti koronavirustestauksen kustannuksista. 

Ohjeita viruksen leviämisen estämiseksi työpaikoilla 

 • Älä kättele ja vältä muita tarpeettomia lähikontakteja.
 • Noudata työmaan perehdytyksessä sinulle annettuja ohjeita.
 • Työmaalla liikkuessasi, töitä tehdessäsi ja tauoilla pidä vähintään 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.
 • Varmista sosiaalitilojen käyttövuorosi esimiehiltäsi.
 • Yskiminen ja aivastaminen pitää tehdä hihaan tai kertakäyttönenäliinaan.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevat laitteet ennen käyttöäsi.
 • Pidä kädet puhtaana:
  • Pese kädet aina töihin tultuasi, ennen ruokailua, tupakointia, nuuskaamista ja poistuessasi työtehtävistäsi.
  • Pese kädet vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.
  • Muualla kuin kotona kertakäyttöinen paperi käsien kuivaamiseen paras kuivaamiseen, kotona henkilökohtainen käsipyyhe.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
 • Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista. Kun käytät alkoholipitoista käsihuuhdetta, ota kerralla sellainen määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi kauttaaltaan. 

Mitä muuta voi tehdä tartunnan estämiseksi 

 • Vältä julkista liikennettä.
 • Luovu muista kuin välttämättömistä työmatkoista.
  • Älä matkusta ulkomaille.
  • Myös kotimaassa matkustamista kehotetaan välttämään.

Noudata myös kaikkia annettuja viranomaisohjeistuksia matkustamiseen ja liikkumiseen.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä