RT valmistelee suositusta ulkomailta saapuvan työvoiman koronatesteistä

Rakennusteollisuus RT näkee tarpeelliseksi ulkomailta saapuvien työntekijöiden koronatestit ja valmistelee suositusta, jonka mukaan negatiivinen testitulos olisi työmaille pääsyn ehtona.

Suomen lähialueiden ja erityisesti Viron pahentunut koronaepidemiatilanne edellyttää rakennusalalta ennakollisia toimenpiteitä epidemian torjumiseksi ja rakennustyömaiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

”Olemme käyneet neuvotteluja Helsingin kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, olisiko testaus mahdollista käytännössä järjestää tarvittavassa laajuudessa. Seuraamme myös tarkoin valtioneuvoston tulevia päätöksiä ja mahdollisia linjauksia maahantulon suhteen”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Testaus voitaisiin tehdä joko lähtömaassa tai Suomeen saavuttaessa.

”Teemme mahdollisen päätöksen suosituksesta sen jälkeen, kun tilanne viranomaisten kanssa on selvä ja edellytykset suositusten antamiselle ovat olemassa. Siinä tapauksessa ohjeistamme välittömästi myös jäsenyrityksemme tarvittavista toimista työmailla, jotta yritykset ehtivät valmistautumaan ja tekemään käytännönjärjestelyt ennen menettelyn voimaantuloa”, Randell toteaa.

RT korostaa, että myös kaikkia muita yritysten käytössä olevia toimia tartuntojen ehkäisemiseksi ja turvallisen työskentelyn takaamiseksi tulee jatkaa ja tehostaa jatkuvasti muuttuvassa epidemiatilanteessa. Rakennustyömaiden häiriötön toiminta edellyttää, että työvoiman liikkuvuus Suomeen pysyy mahdollisena eikä kasvata riskiä tartuntojen leviämiseksi.

Lisätietoja:

  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 0400 500 822
  • Kim Kaskiaro, varatoimitusjohtaja/työmarkkinajohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 548 1691
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642

    sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä