Rakennusteollisuus varautuu työmatkaliikenteen keskeytymiseen

Valtioneuvoston päättämät uudet rajaliikenteen rajoitukset keskeyttävät myös rakennusalan työvoiman liikkumisen Suomeen.

Kaikessa Schengen-alueen sisärajaliikenteessä sallitaan jatkossa vain sellainen työmatkaliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön. Poikkeukset koskevat hyvin tiukasti rajattuja työtehtäviä eikä rakennustyön katsota kuuluvan niiden piiriin.

Rajoitukset tulevat voimaan keskiviikkona 27. tammikuuta kello 00, eli tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja ovat voimassa 25. helmikuuta saakka. Tämän jälkeen muun muassa Suomen ja Viron sekä Suomen ja Ruotsin välinen työmatkaliikenne loppuu lähes kokonaan. Rakennusalalla työskentelee normaalisti kymmeniätuhansia ulkomaisia työntekijöitä, joista valtaosa tulee Virosta.

”Toivomme, että ne ulkomaalaiset työntekijät, joilla on töitä täällä ja mahdollisuus jäädä, eivät poistuisi nyt Suomesta. Viime keväänä vastaavien rajoitusten aikana työntekijät kykenivät kiitettävästi joustamaan ja rakentaminen jatkui ilman suuria häiriöitä”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Rakennusteollisuudessa on ymmärrystä hallituksen linjauksille muuntuneen koronaviruksen vuoksi, mutta odotetaan, että tiukkojen rajoitusten aika käytettäisiin testauskapasiteetin ja valmiustason nostamiseen.

”Nyt on tärkeä löytää yhdessä keinoja, joilla voidaan pysäyttää virus, mutta mahdollistaa ihmisten liikkuminen rajojen yli”, Randell toteaa.

Rakennusteollisuus RT on varautunut antamaan jäsenyrityksilleen suosituksen vaatia negatiivista testitulosta ulkomailta saapuvilta työntekijöiltä, jos viranomaiset edellyttäisivät Suomeen saapuvilta laajalti testaamista ja testauskapasiteetti saadaan tarvittavalle tasolle.

”Olemme viime viikkoina valmistelleet omaa suositustamme ja pitäneet tiiviisti yhteyttä eri viranomaisiin. Esimerkiksi Helsingin kaupungin ja HUSin tuottaman Finentry-palvelun kanssa olemme etsineet tapoja maahantulijoiden kattavaksi testaamiseksi.”

Mikäli tiukat rajoitukset rajoilla jatkuisivat ilmoitettua pidempään ja työvoiman saatavuus heikentyisi, tilanne rakennustyömailla vaikeutuisi merkittävästi etenkin Etelä-Suomessa.

Rakennustyömailla on otettu epidemian alusta alkaen käyttöön useita erilaisia järjestelyjä, joilla tartuntoja ja niiden leviämistä on saatu ehkäistyä. Randell korostaa, että näitä on välttämätöntä noudattaa tinkimättä myös jatkossa ja tehostaa torjuntatoimia entisestään.

Rakennusteollisuus RT:n hallitus käsittelee valtioneuvoston nyt tekemiä päätöksiä ja alan mahdollisia jatkotoimia kokouksessaan tiistaina 26. tammikuuta.

Lisätietoja:

  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 0400 500 822
  • Kim Kaskiaro, varatoimitusjohtaja/työmarkkinajohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 548 1691
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642

    sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä