Järjestöt: Suomen saavuttavuus liikennepolitiikan ytimeen

Eurooppalainen liikenneverkkopolitiikka herättää Suomessa kiinnostusta. Suuri osallistujajoukko ja lukuisat tiukat yleisökysymykset leimasivat EU:n TEN-T-politiikkaa luotaavaa tapahtumaa, jonka INFRA, Kauppakamari ja Satamaliitto järjestivät yhteistyössä. Vaikka puhe polveili paljon raideyhteyksissä, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö muistuttaa, että maantieverkoston tärkeyttä ei saa Suomen kaltaisessa isossa ja harvaanasutussa maassa unohtaa.

Eurooppalainen liikenneverkkopolitiikka on merkittävä väline investointien, kasvun ja työpaikkojen luomiseksi.

”On kaikkien etu, että kansallisiin tarpeisiin pohjautuvat liikennehankkeet saavat rahoitusta EU:n budjetista. Ne tukevat alueellista saavutettavuutta ja lisäävät investointeja Suomeen. Liikenneverkkopolitiikkaa vahvistamalla tuetaan sisämarkkinoiden kehitystä sekä suomalaista ja eurooppalaista kilpailukykyä”, Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood sanoo. 

”Suomen ääntä Brysselissä on voimistettava, jotta eurooppalaisia liikenneverkkoja uudistettaessa myös Suomen rahoitussaanto paranee. Aktiivista yhteistyötä tarvitaan kansallisella tasolla”, Wood lisää.

Koronapandemia on osoittanut Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenvaltiolle, että eurooppalainen liikenneverkko on hyvin merkityksellinen myös Suomen saavutettavuudelle.

”Satamat ovat olennainen osa liikenneverkon toimivuutta ja ulkomaankaupan sujuvuutta. Suomen satamat ovat toteuttaneet liikenteen EU-rahoituksen turvin useita liikenteen päästöjä vähentäviä ja puhtaan merenkulun edistämiseen tähtääviä investointeja. Investointitarpeita on myös tuleville vuosille. Vuorovaikutus komission ja parlamentin kanssa on juuri nyt välttämätöntä”, summaa Suomen Satamaliitto ry:n toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.
  
INFRA:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö muistuttaa, että suuriin kansallisiin raideliikennehankkeisiin on saatavilla rahoitusta EU:lta. Rahoituksen saaminen edellyttää, että Suomi on sitoutunut näihin hankkeisiin.

”Toisaalta vaikka Suomella on tarve edistää nopeita raideliikenneyhteyksiä, maantieverkostoa ei pidä unohtaa. Pinta-alaltaan Suomen kokoinen harvaan asuttu maa tarvitsee toimivan ja kattavan maantieverkoston”, Syrjö painottaa.

Keskuskauppakamari, Suomen Satamaliitto ja INFRA järjestivät torstaina 21.1.2021 Eurooppalaiset liikenneverkot -tapahtuman, joka pureutui TEN-T-politiikan tulevaisuuteen.

Pilvi Torstin esitysmateriaali on ladattavissa tilaisuuden materiaalipankista.

LISÄTIEDOT: 
Paavo Syrjö 
toimitusjohtaja 
puh. 040 560 1803
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(a)infra.fi 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä