Sopimus kalvomuovien keräyksestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta

Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa green deal -sopimuksella. Sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Kalvomuoveja käytetään rakennustuotteiden pakkaamiseen ja sisäsuojaukseen. Tavoitteena on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä. 

Pakkausteollisuus ja rakentaminen ovat kaksi suurinta muovien käyttäjää Euroopassa ja Suomessa. Pakkaukset kattavat noin 40 prosenttia kaikesta muovien käytöstä. Suoraan rakentamiseen käytetään noin 20 prosenttia kaikesta muovista, minkä lisäksi muovia on rakennustuotteiden pakkauksissa, työmaiden sääsuojauksissa sekä rakennuksissa olevissa huonekaluissa ja laitteissa. 

”Rakentamisen kalvomuoveja koskeva sopimus edistää merkittävästi Suomen kansallisen muovitiekartan toteuttamista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.  

Tämän laajan, koko arvoketjun kattavan Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry. Sopimus on voimassa vuoteen 2027.

Suomen muovijätemäärän on eri selvityksissä ennakoitu kasvavan nykytasosta jopa 18 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 muovijätettä arvioidaan syntyvän lähes 315 000 tonnia. Rakentamisessa syntyvä muovijäte hyödynnetään nykyisin lähinnä energiantuotannossa. 

”Muovien kierrätystavoitteet kiristyvät sekä Suomessa että Euroopan unionissa. Tämä ohjaa kohti rakentamisen kiertotaloutta, kun yhä enemmän muovijakeita hyödynnetään kierrätysraaka-aineena tuotannossa ja ne palaavat kierrätystuotteina markkinoille”, ministeri Mikkonen jatkaa. 

Sopimus edistää muovien vastuullista käyttöä rakentamisen koko ketjussa 

”Kotimainen muoviteollisuus on kierrättänyt pitkään muoveja Suomessa ja valmistanut kasvavassa määrin uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista myös rakennusmuovituotteita sekä niiden suojapakkauksia. Näistä lähtökohdista oli luontevaa ottaa rakentamisen kalvomuovipakkaukset green deal -kohteeksi”, toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä toteaa. 

”Kannatamme käytännönläheisiä tekoja, joilla vähennetään luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä rakennusalalla. Muovit ovat osa kestävää rakentamista, ja niitä tarvitaan niin materiaaleissa, pakkaamisessa kuin suojaamisessakin. Nyt tehty sopimus edistää muovien vastuullista käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja työmailla”, toimitusjohtaja Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT ry:stä korostaa. 

”Kunnat haluavat toiminnallaan edistää kiertotaloutta. Koska kunnat ovat merkittäviä julkisia rakennuttajia, haluavat ne osaltaan kantaa vastuunsa rakentamisen muovien kestävässä vähentämisessä ja kierrätyksen lisäämisessä”, varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomen Kuntaliitto ry:stä toteaa. 

Teknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n ja RASI ry:n mukaan suomalainen kauppa haluaa olla edelläkävijä kiertotalouden edistäjänä ja toimittaa ratkaisuja, joilla kaupan asiakkaat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. ”Muovin kestävä vähentäminen, kierrättäminen ja uusiokäyttö rakentamisen ekosysteemissä tukevat tätä tavoitetta”, toimitusjohtajat Markku Uitto, Teknisen Kaupan Liitto ry, Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja  RASI ry toteavat. 

”Muovien lajittelu rakennustyömaalla tai niiden erottelu käsittelylaitoksessa on edellytys sille, että niistä voidaan valmistaa hyvälaatuista kierrätysraaka-ainetta. Suomalainen kierrätystoimiala kasvattaa omilla toimillaan muovien kierrätysastetta ja edistää näin kiertotaloutta rakentamisessa”, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:stä kertoo. 

”Rakentamisen muovien kierrätys on merkittävässä roolissa tiellä kohti materiaalien kiertotaloutta ja järkevää käyttöä. Muovien sisältämät arvokkaat raaka-aineet kannattaa pitää kierrossa mahdollisimman pitkään”, toimitusjohtaja Mika Aalto Kemianteollisuus ry:stä sanoo. 

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa, Gaia Consulting Oy, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:64. 

Lisätietoja: 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä