Muutoksia rakentamisen palomääräyksiin 1.1.2021

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleeseen ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat muun muassa rakennuksen alapohjan ja sisäpuolisen suojaverhouksen paloturvallisuusmääräyksiin.

Tehdyt muutokset koskevat muun muassa P2-paloluokan rakennuksen sisäpuolisia suojaverhousvaatimuksia, autosuojan rakentamista P2-paloluokan rakennukseen, pientalon kerrosluvun määräytymistä, alapohjan ontelon jakamista osiin, sekä eristekerroksen katkaisemista ulkoseinässä. 

Muutoksilla ministeriö pyrkii selkeyttämään määräysten tulkintaa, poistamaan havaittuja epäkohtia ja vastaamaan nykyiseen hallitusohjelmaan. Käytännössä muutokset poistavat ontelolaatta-alapohjan eristämisessä, sekä betoni- ja harkkosandwich -seinien eristekerrosten katkaisemisessa koetut ongelmat. 

Aiemmin lausuntokierroksella olleet muutokset ympäristöministeriön palomääräyksiin (asetus 848/2017) tulevat voimaan 1.1.2021. 

Timo Pulkki  johtaja (Rakentamisen määräykset)

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä