Itä-Suomessa ollaan ylpeitä rakennusalan työturvallisuuden kärjen korkeasta tasosta

Työturvallisuuskilpailu on Itä-Suomen osalta käyty ja vuoden 2020 voittajat ovat selvillä. Kilpailun kärjen tulokset ovat ennätyksellisen korkeita.

Kuvassa Simo Taskinen, Reijo Markkanen, Tuukka Kuukkanen ja Marko Onttinen NCC Suomi Oy:ltä, joka vei voiton konsernisarjassa.

”Tänä vuonna kisa oli todella kovatasoinen”, kertoo Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

”Näin kattavaa mittausta ja arviointia ei muualla Suomessa ole toteutettu”, Anttonen tähdentää. ”Olemme Itä-Suomessa tässä asiassa edelläkävijöitä ja ylpeitä työturvallisuuden korkeasta tasosta”, Anttonen kiittelee kisaan osallistuneiden yritysten osaamista.

Erityisen korkeatasoiseksi kilpailun nosti muun muassa se, että TR-mittauksen lisäksi kilpailussa mitattiin työturvallisuusjohtamisen tasoa omalla erillisellä lomakkeella. Kokonaisindeksissä TR-mittauksen painoarvooli 60 %, työturvallisuusjohtamisen 40 %.

Kriteeristö oli varsin tiukka tapaturmien osalta. Niin pääurakoitsijan kuin aliurakoitsijoiden tapaturmat vaikuttivat ankaralla asteikolla alentavasti painotettuun työmaakohtaiseen keskiarvoon. Työturvallisuushavaintojen määrä puolestaan nosti keskiarvoa.

Arvostelukriteerit johtivat siihen, että kolmen kilpailuun osallistuneen työmaan indeksit nousivat yli sadan prosentin.

AVI:n, Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton yhdessä järjestämässä Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa NCC Suomi Oy korjasi konsernisarjan voiton. Rakennusliike Lapti Oy sijoittui hopealle.

Konsernisarjan paras runkovaiheessa olevan työmaan ykköspalkinto jaettiin kahden yrityksen, Lujatalo Oy:n ja Rakennusliike Lapti Oy:n kesken. Lujatalo pärjäsi Joensuun Uuden Konservatorion ja SYK peruskorjaustyömaallaan, Lapti puolestaan KYS Uusi Sydän 2025-hanke osa 1C2 -työmaallaan, joiden kokonaisindeksi nousi yli sadan prosentin.

Sisävalmistusvaiheessa olevien työmaiden paras löytyi Kuopiosta: As Oy Kuopion Keilarinteenkatu 8, jota urakoi NCC Suomi Oy. Työmaa oli kilpailuhistorian ensimmäinen työmaa, joka sai täydet 100 % sekä TR-mittauksesta, että työturvallisuusjohtamisesta. Hyvin tehdyt työturvallisuushavainnot nostivat senkin kokonaisindeksin yli sadan.

Lujatalo Oy:n Mikkelin Virastotalon remontti 5. ja 6. krs. ja IV-kh voitti konsernisarjan parhaan korjausrakentamistyömaan palkinnon.

Pk-sarjan voitto meni Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:lle, joka sai myös parhaan korjausrakentamistyömaan palkinnon Saimaan luonto-ja maakuntamuseon rakennushankkeellaan.

Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy voitti Itä-Suomen vuoden 2020 työturvallisuuskilpailussa parhaan korjausrakentamistyömaan palkinnon Saimaan luonto-ja maakuntamuseon rakennushankkeestaan. Kuvassa Mika Mononen, Janne Jyrkinen, Hannu Helander ja Rauno Suomalainen.

Pk-sarjan toiseksi paras yritys oli Rakennusliike Konttinen Oy, jonka rakennushanke Lippumäen kalliosuojan muutostyö jakoi parhaan korjausrakentamistyömaan voiton yhdessä Saimaan luonto-ja maakuntamuseon kanssa.

Pronssille pk-sarjassa sijoittui Rakennustoimisto K.Tervo Oy. Yrityksen urakoimat As Oy Joensuun Sepänkatu 10 pokkasi parhaan sisävalmistustyömaan tittelin ja Juuan koulukeskus voitti parhaan runkovaiheen työmaan palkinnon.

Eniten työturvallisuustasoaan nostaneena yrityksenä palkittiin Peab Oy.

”Työturvallisuuden täytyy olla näkyvä osa yrityksen toimintaa”

Lujatalo Oy on osallistunut työturvallisuuskilpailuihin siitä alkaen, kun niitä on järjestetty. Yritys on niissä myös menestynyt hyvin. Vuoden 2020 kisassa yritys keräsi parhaat pisteet korjausrakentamisen sarjassa sekä runkovaiheen työmaiden sarjassa yhdessä Laptin kanssa. Hyvä sijoittuminen pohjautuu Lujatalo Oy:n työturvallisuuspäällikön Ville Vatasen mielestä määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen turvallisuustyöhön kaikilla organisaation tasoilla ja kaikessa tekemisessä.

”Työturvallisuuden täytyy olla näkyvä osa yrityksen toimintaa”, Vatanen painottaa.

”Johdon täytyy olla tietoinen siitä, mitä kentällä tapahtuu ja missä mahdolliset riskit realisoituvat.”

”Turvallisuuden täytyy olla aitona motivaattorina kaikessa tekemisessä ja kannustaa entistä parempiin tuloksiin.

”Turvallisuushavaintojen ja turvallisuusvaaratilanteiden tekemiseen Lujatalossa on panostettu voimakkaasti. Työmailla on käytössä talon oma sovellus. Sitä käyttävät työnjohdon ja työntekijöiden lisäksi myös työmaalla toimivat urakoitsijat ja tilaajan edustajat. Sovellus taltioi niin positiiviset kuin negatiiviset ilmoitukset.

”Laatu ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä, kuten myös siisteys, aikataulut sekä työhyvinvointi”, Vatanen lausuu.

”Vaatii erittäin hyvää asennetta monessa portaassa, jotta turvallisuuskulttuuri kehittyy niin pitkälle, kuin mitä se on voittajatyömaalle kehittynyt”, Ville Vatanen kiittää Lujatalo Oy:n rakennustyömaata Mikkelin Virastotalolla, sen vastaavaa työnjohtajaa Timo Hämäläistä sekä kaikkia hankkeen rakentamiseen osallistuneita ammattilaisia.

”Meillä uskotaan kivenkovaa, että kun turvallisuudesta puhutaan ja vaaranpaikat sekä onnistumiset ilmoitetaan, meistä tulee parempia ja turvallisempia rakentajia. Tavoitteenamme on nollataso.”

”Oikea-aikaisuus on tärkeää”

Lujatalo Oy:ssa työturvallisuuden toimintatapakulttuuri on hyvällä mallilla. Työturvallisuuskilpailussa parhaan runkovaiheen työmaan palkinnon voittaneen Joensuun uuden konservatorion vastaava työnjohtaja Mika Lehvonen korostaa työvaiheiden oikea-aikaisuutta yhtenä työturvallisuutta edistävänä tekijänä. Isossa kohteessa ja rakennuksen runkovaiheessa työturvallisuusseikat korostuvat.

”Suojaukset, kaiteet, aukkosuojat ja kulkutiet tulee olla tehtyinä, ennen kuin jatkotyövaiheita voidaan viedä turvallisesti eteenpäin”, Lehvonen sanoo.

”Jokainen työntekijä kantaa kortensa kekoon.”

”Olemme myös kannustaneet työntekijöitämme työturvallisuushavaintojen tekemiseen. Niiden avulla pyritään löytämään ja korjaamaan sellaiset paikat tai tilanteet, joissa tapaturmia saattaisi syntyä.”

”Olemme asettaneet tavoitteen, että työmaalla tehdään minimissään viisi havaintoa viikossa. Havainto voi olla ihan pieni juttu, eikä sen tarvitse olla suoranainen työturvallisuus riski. Myös positiiviset havainnot ovat tervetulleita”, Lehvonen luettelee.

”Tällä samalla meiningillä pyrimme jatkamaan”, Lujatalo Oy:n vastaava työnjohtaja Mika Lehvonen vakuuttaa.

”Safety first”

NCC Suomi Oy:n hankekehitysjohtaja Marko Onttinen pitää työturvallisuuskilpailua hyvänä keinona verrata yrityksen työturvallisuustasoa niin kisaan osallistuneiden yritysten kuin konsernin eri yksiköiden kesken. Hän näkee kilpailun positiivisena tapana parantaa rakennustyömaiden työturvallisuutta.

Onttinen kertoo, että turvallisuusasioihin NCC on satsannut todella paljon.Yksi keskeiseksi toimenpiteeksi on muodostunut työturvallisuushavaintojen tekeminen.

”Meillä on tietyt tavoitteet, kuinka paljon havaintoja tarvitsemme viikkopalavereihimme. Käymme kaikki havainnot läpi ja kaikkiin reagoidaan. On tärkeää, että niillä on jokin vaikutus”, Onttinen painottaa.

”Viime vuosina työturvallisuudesta on tullut päivittäinen puheenaihe. Jotta saa aikaiseksi hyviä tuloksia, työturvallisuuden pitää olla mukana kaikessa tekemisessä.”Safety first”, Marko Onttinen tiivistää yrityksen filosofiaa.

”Työturvallisuus kuuluu jokaiseen työsuoritteeseen”

Miika Mikkola oli NCC Suomi Oy:n vastaavana työnjohtajana As Oy Kuopion Keilarinteenkatu 8:n rakennustyömaalla, joka oli voitokas työturvallisuuskilpailussa parhaan sisävalmistustyömaan sarjassasaavuttaen ensimmäisenä täydet 100 % sekä TR-mittauksesta että työturvallisuusjohtamisesta.

”Koko organisaation sitoutuminen työturvallisuuteen” on Mikkolan resepti hyvään tulokseen kilpailussa.

”Sitä kautta on muodostunut työturvallisuuskulttuuri, jokaheijastuu niin työntekijöiden kuin aliurakoitsijoiden tekemiseen. Jokaiseen työsuoritteeseen kuuluu työturvallisuus”, Mikkola perustelee.

Kuten monet työturvallisuuskilpailun voittajat, myös Mikkola nostaa työturvallisuushavainnot ensiarvoisen tärkeiksi keinoiksi pitää yllä hyvää virettä työmaalla. Hän kehuu NCC:n sovellusta, joka kerää havaintoja reaaliajassa.

”Viikoittain käydään palaverissa läpi havainnot työntekijöiden kanssa. Näin jalkautetaan työturvallisuusvaatimukset käytännön tasolle.”

”Työturvallisuus on jatkuvaa parantamista.”

”Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä”

Rakennusliike Lapti Oy saavutti konsernisarjassa toisen sijan ja jaetun ykkössijan parhaan perustus/runkotyömaan sarjassa. ”Turvallisuutta johdetaan työmaalla joka päivä, joka tilanteessa”, toteaa Rakennusliike Lapti Oy:n turvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen. Hän korostaa havaintojen tarpeellisuutta työmaaturvallisuutta parantavana asiana:

”Tr-mittaus on yhden hetken havainto, mutta työturvallisuushavaintoja voi tehdä joka päivä, joka tunti.”

Laptin työmailla tr-mittaukset ja työturvallisuushavainnot nousevat infotauluille kaikkien nähtäviksi.

”Siellä näkyvät niin puutteet kuin positiivisetkin asiat.”

Moilanen haluaisi madaltaa kynnystä havaintojen tekemiseen ja niiden käsittelyyn:

”On tärkeää uskaltaa tuoda epäkohtia esille ja puhua asioista niin kuin ne on. Se on iso asia, kun havainto on saanut aikaan jonkun muutoksen työmaalla.”

Jukka Moilasen mielestä on hyvä huomioida ne henkilöt, jotka ovat hoitaneet asiansa esimerkillisesti.

”Me rakentajat olemme sellaisia, että myös siviilissä nikkaroimme kaikenlaista. Kulttuurin muutos on tapahtunut vasta silloin, kun ihmiset pukevat suojaimet ylleen myös vapaa-ajallaan”, Laptin turvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen luonnehtii.

”Hyvä työturvallisuus on yhteistyön tulos”

Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mika Kaskinen kiittää yrityksensä henkilökuntaa ja kumppaneitaan saavutetusta työturvallisuuskilpailun Pk-sarjan voitosta ja menestyksestä parhaan korjausrakentamistyömaan sarjassa.

”Siisteys, järjestys ja puhtaus sekä muut työturvallisuuteen liittyvät seikat ovat olleet minulle itsestään selviä asioita jo niistä ajoista alkaen, kun tein kirvesmiehen hommia”, Mika Kaskinen kommentoi. Hän on yhdessä yrittäjäkollegansa Janne Jyrkisen kanssa onnistunut houkuttelemaan saman henkisiä ihmisiä tiimiinsä ja sitouttamaan koko henkilökunnan tekemään työtä työturvallisuus edellä.

”Hyvä työturvallisuus on yhteistyön tulos.”

”Teemme yleiseen tasoon nähden paljon työvaiheita omana työnä tutulla ja luotettavalla porukalla, jolloin toimintamalli ja työturvallisuuden perusperiaatteet ovat jo kaikilla tiedossa. Lisäksi hankkeissamme käytämme paljon samoja ali- ja sivu-urakoitsijoita sekä kumppaneita”, Kaskinen kertoo.

”Hyvillä yhteistyökumppaneilla on suuri merkitys työn onnistumiseen.”

”Vaikka kilpailu on päättynyt, samaa korkeaa tasoa pidetään yllä jatkossakin ja toimintaa kehitetään entisestään”, Kaskinen lupaa.

”Kaikki tapaturmat ovat estettävissä”

Rakennustoimisto K.Tervo Oy on osallistunut työturvallisuuskilpailuihin siitä alkaen,kun kisoja on järjestetty. Tervon työsuojelupäällikkö Martti Piiroinen muistelee yrityksen olleen useasti mukana kärkikahinoissa. Tänä vuonna tuli pronssia pk-yritysten sarjassa.

Rakennuksilla 80-luvulta alkaen työskennellyt Martti Piiroinen on nähnyt alan kehittyneen viime aikoina hyvään suuntaan ja asenteiden työturvallisuutta kohtaan muuttuneen paremmiksi.

”Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Kaikkien meidän pitäisi huolehtia niin omasta, työkaverin kuin työyhteisön turvallisuudesta.”

”Jokainen tapaturma on liikaa. Tavoitteena tulisi olla nollataso.”

”Turvallisuustyö on ennakointia mitä suuremmassa määrin. Kaikki tapaturmat ovat estettävissä.”

Martti Piiroinen toivoo rakennusalalle ammattiylpeyttä:

”Samalla tavalla kuin lääkäri tunnistetaan valkoisesta takistaan, kaikkien rakentajien asukokonaisuuteen tulisi aina kuulua vähintään kypärä, silmäsuojat, huomiovärivaatetus sekä turvakengät.”

Lisätietoja:

  • Johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, markku.rautio@avi.fi, 029 501 6800 (vaihde)Aluepäällikkö
  • Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus ry 0504493479, kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi
  • Pohjoisen palvelualueen päällikkö Marko Niskanen, marko.niskanen@rakennusliitto.fi0400749859
  • Hankekehitysjohtaja Marko Onttinen, NCC Suomi Oy, marko.onttinen@ncc.fi0505275918
  • Turvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen, Rakennusliike Lapti Oy, jukka.moilanen@lapti.fi,0401676069
  • Turvallisuuspäällikkö Ville Vatanen, Lujatalo Oy, ville.vatanen@luja.fi, 0445852527
  • Toimitusjohtaja Mika Kaskinen, Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy, mika.kaskinen@sln-saneerauspalvelu.fi0449770728
  • Tuotantojohtaja Martti Piiroinen Rakennustoimisto K. Tervo Oy, martti.piiroinen@rakentajatervo.fi,050 526 1580

Teksti: Heikki Luukkonen
Kuvat: Heikki Luukkonen ja Kimmo Anttonen

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä