Huoltovarmuudelle kriittistä suurteollisuutta heikon siltayhteyden takana – Paraisille tarvitaan nopeasti uutta siltainfraa

Teollisuuden toimintavarmuus ja asukkaiden arki on vaikeutunut Turun saaristossa erittäin heikkoon kuntoon pääseen Kirjalansalmen sillan takia. Tilanteen ratkaisemiseksi Rakennusteollisuus RT kiirehtii Paraisilla sijaitsevan sillan uudistamista. Työllisyys- ja ympäristövaikutustensa takia kohde soveltuisi myös EU:n elpymisrahalla käynnistettäväksi.

Paraisilla tuotetaan merkittävä osa Suomessa käytettävistä rakennustuotteista, muun muassa noin puolet koko maan sementtitarpeesta. Yli 15 000 asukkaan kaupungilla on keskeinen rooli myös osana 250 kilometrin pituista Saariston rengastietä. Vapaa-ajan asuminen ja matkailu ovat kasvussa.

Teollisuuden ainoa mahdollinen kulkuyhteys mantereelle on Kaarinan ja Paraisten välinen Kirjalansalmen silta. Nyt siltayhteys on kriittisen huonossa kunnossa.

”Ilman tätä siltaa moni suuri rakennustyömaa Suomessa olisi vaarassa pysähtyä parissa vuorokaudessa. Sillan uudistaminen on tärkeää saada ohituskaistalle”, Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo.

”Myös sillan jälkeen alkava tieyhteys Turun ja Helsingin suuntaan on hidas ja turvaton. Samalla kun silta uusitaan, on syytä rakentaa toimiva tieyhteys aina E18-moottoritiehen asti.”

Vihreää elvytystä saaristoon

Sementti on Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittinen raaka-aine. Raskaan tuotteen mittava kuljettelu ulkomailta ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä ratkaisu.

Paraisilla toimivalla Finnsementin tuotantolaitoksella on onnistuttu vähentämään sementin valmistuksesta aiheutuvia päästöjä yli viidenneksellä vuoteen 1990 verrattuna. Valmistelussa on useita lisäinvestointeja päästöjen vähentämiseksi edelleen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on aiemmin todennut, että EU:n elpymisvälineettä ei käytetä alueiden liikennehankkeisiin, mutta että poikkeuksen voivat muodostaa teollisuusinvestointien kannalta välttämättömät infrahankkeet.

”Kirjalansalmen sillan uudistaminen on sementti- ja muun teollisuuden työpaikkojen ja investointien jatkuvuuden ehto Paraisilla, ja siksi juuri tällainen kriittinen kohde. EU:n elvytysrahoitus kohdentuisi samaan aikaan sekä infraan että teollisuuden uudistumiseen”, Syrjö arvioi.

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:n tavoitteena on pienentää koronakriisin vaikutuksia sekä tukea vihreää siirtymää. Suomelle ennustetaan tulevan avustuksina 2,3 miljardia euroa.

Vilkkaasti liikennöity yhteys täynnä rajoituksia

Pian 60-vuotiasta Kirjalansalmen siltaa käyttää noin 11 000 ajoneuvoa päivässä. Niistä 700 on raskaita ajoneuvoja. ELY-keskus tiedotti tänään sillan vaurioitumisen kiihtymisestä. Sillalla on 50 km/h nopeusrajoitus. Raskaan liikenteen ajoneuvojen on pidettävä ylityksen aikana vähintään 60 metrin etäisyyttä toisiinsa. Erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Jos tienkäyttäjät noudattavat tarkoin ohjeita, sillan toivotaan kestävän uuden rakentamiseen asti.


LISÄTIETOJA:
Varatoimitusjohtaja Paavo Syrjö, Rakennusteollisuus RT
puh. 040 560 1803, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(a)rakennusteollisuus.fi 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä