Asentamisvaiheessa tehdyt virheet tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuuden merkittävin riskitekijä

Rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista noin joka kuudes liittyy savupiippuihin ja tulisijoihin. Pelastustoimen mukaan niitä sattuu pahimpina vuosina jopa 1000. Asennusvaiheeseen liittyvä vastuu paloturvallisuudesta kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle, omakotitaloissa tämä tarkoittaa usein rakentavaa perhettä. Juuri päättynyt hanke kartoitti tulisijojen ja savupiippujen riskitekijöitä ja etsi niihin ratkaisuja.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Industria Oy saivat marraskuussa päätökseen Palosuojelurahaston osarahoittaman roadshow- ja neuvontahankkeen teemalla ”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli jakaa tietoa savupiippuja ja tulisijoja koskevista nykymääräyksistä ja ohjeista sekä tyypillisistä riskitilanteista. Nykymääräyksistä keskeisessä roolissa olivat RIL 245-2020 Pienet savupiiput -ohje, jossa on huomioitu ympäristöministeriön savupiippuja koskeva asetus (745/2017), siihen liittyvä opas sekä juuri päivitetyt, savupiippuja koskevat kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7009-7015).

Viidellä eri paikkakunnalla pidetyissä tilaisuuksissa kerättiin osallistujien näkemyksiä merkittävimmistä riskitekijöistä, keinosta estää niitä sekä riskitekijöiden tunnistamiseen liittyvistä haasteista. Taustaksi esiteltiin muun muassa tilastotietoa tulipaloista Pronto-tietokannasta, TTY:n tekemiä savupiippuja koskevia laboratorio- ja kenttätestejä sekä todellisia tulisijoja ja savupiippuja koskevia virhetilanteita FISE:n rakennusvirhepankista.

Riskitekijöistä selkeästi merkittävimmäksi arvioitiin asentamiseen ja toteutukseen liittyvät tekijät, kuten riittämättömät suojaetäisyydet, tulisijan tai savupiipun uusiminen sekä yläpohjan läpiviennin toteutus. Tiedon jakamisessa osallistujat pitivät parhaimpana keinona entistä selkokielisempien ohjeiden ja julkaisujen laatimista sekä niihin liittyvien koulutustilaisuuksien ja webinaarien pitämistä räätälöidysti eri kohderyhmille.

Kuva 1. Tilaisuuksiin osallistujien näkemyksiä tulisijojen ja savupiippujen riskitekijöistä.

Maksuttomiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin pari sataa rakennusvalvonnan edustajaa, paloviranomaista, suunnittelijaa, vastaavaa työnjohtajaa, nuohoojaa, jakelijaa, asentajaa ja alan yritysten edustaa. Tilaisuudet järjestettiin kattavasti eri puolella Suomea: Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Hankkeen rahoittajina ovat RTT:n lisäksi Palosuojelurahasto, ympäristöministeriö, RIL, sisäministeriö sekä Schiedel Savuhormistot Oy ja Suomen Tiiliteollisuusliitto ry.

Tilaisuuksien esitysaineistosta vastasivat: Timo Pulkki (RTT), Jyrki Kauppinen (Ympäristöministeriö), Pekka Talaskivi (RIL), Kurt Kokko, Paula Porkola ja Johanna Ahola (TUKES), Hannu Murtokare (Nuohousalan Keskusliitto), Perttu Leppänen (FirePro Palokatko Oy), Heidi Liukkonen ja Kalle Kiviranta (Pelastusopisto) ja Jari Valtonen (Industria Oy) sekä yritysten edustajia.

Esitysaineisto on ladattavissa RTT:n verkkosivuilta: rakennusteollisuus.fi/psr-2020. Asiantuntijoiden puheenvuorot ovat katsottavissa myös YouTube-videoina samalla sivulla.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä