Laskentaoletukset vaikuttavat oleellisesti rakennuksen laskennalliseen hiilijalanjälkeen

Ympäristöministeriö aikoo lähivuosina sisällyttää rakennusten vähähiilisyyden arvioinnin säädöksiin osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Päästöjä arvioitaisiin kehitteillä olevan rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Arviointimenetelmä oli lausunnolla alkukesästä 2020, ja sitä jatkokehitetään loppuvuoden aikana.

Rakennusteollisuus RT:n on omassa KEKRI-hankkeessaan selvittänyt menetelmäluonnoksen käytettävyyttä. Siinä annettujen eri laskentaparametrien vaikutusta tarkasteltiin erityyppisissä todenmukaisissa rakennuskohteissa. Näistä laskettiin variaatioita erilaisilla runkomateriaaleilla, talotekniikkaratkaisuilla sekä lämmitysratkaisuilla huomioimalla samalla elinkaarilaadun energiatehokkuuteen liittyviä tekijöitä. Tarkastelussa olivat siten myös E-luku- ja hiilijalanjäljen laskennan mahdolliset ristiriitaisuudet.

Merkittävimmät hiilijalanjälkilaskennan tuloksiin vaikuttavat tekijät ovat käytettävät energiantuotannon päästökertoimet, laskentajakson pituus ja lämmitysmuoto. Kaikki nämä vaikuttavat käytönaikaisen energiankulutuksen kautta. Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki voi heitellä huomattavasti esimerkiksi käytettävien päästökertoimien mukaan. Myös laskentajakson eli rakennuksen käyttöiän arvioidulla pituudella on todella suuri merkitys hiilijalanjälkeen.

Rakennusmateriaaleillakin on vaikutusta, mutta ei siinä määrin kuin yleisesti oletetaan. Erilaisilla runkoratkaisuilla on jopa yllättävän pieni ero keskenään. Millä tahansa tarkastelluilla ratkaisuilla on mahdollista päästä samaan suuruusluokkaan.

Selvityksessä havaittiin tarve ottaa mukaan myös muita elinkaarilaatuun parametreja. Kun hiilijalanjälki otetaan rakentamista ohjaavaksi elementiksi, ei voi unohtaa energialaskentaa, sisäilmaolosuhteita tai sitä, miten valitut ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen. Vähähiilisyyden tavoittelussa on otettava huomioon niin terveellisyys, turvallisuus kuin taloudellisuuskin.

KEKRI-Hankkeen raportti on saatavilla tästä linkistä.

Lisätietoja

Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, puh. 050 469 2021
Jani Kemppainen, asiamies, puh. 040 541 8090
Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä