Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokysely: Asuntotuotanto on säästynyt pahimmalta

Rakennusliikkeiden suunnitelmat asuntotuotannon tämän vuoden aloitusmääristä ovat kasvaneet kevääseen verrattuna. Rakennusteollisuus RT:n tuore asuntotuotantokysely osoittaa, että asuntorakentaminen on toistaiseksi selvinnyt ennakoitua paremmin koronaepidemian vaikutuksista. Etenkin kuluttajakysyntä on ollut odotettua vahvempaa. Epävarmuus asuntorakentamisessa on kuitenkin edelleen suurta.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa kuluvana vuonna kaikkiaan runsaan 13 000 asunnon rakentamisen. Näistä reilu puolet on omaa perustajaurakointia eli yksityisille henkilöille suunnattuja omistusasuntoja ja toinen puoli ammattimaisille sijoittajille eli käytännössä vuokrakäyttöön suunnattuja asuntoja.

Suunniteltujen asuntoaloitusten määrä kasvoi elokuun kyselyssä noin tuhannella asunnolla verraten edelliseen, toukokuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin suunnitelmat puolestaan putosivat peräti neljänneksellä koronakriisiä edeltäviin odotuksiin nähden.

Myös asuntokauppa on toipunut kevään romahduksesta kesäkuusta lähtien. Asuntojen hinnat pysyivät toisella neljänneksellä lähes ennallaan, mutta hintojen alueellinen eriytyminen jatkui markkinan elpyessä. Kuluttajien luottamus on noussut kevään historiallisen matalista lukemista. Kuluttajien asuntojen ostoaikomukset ovat edelleen korkealla tasolla. 

”Asuntorakentaminen näyttää kuluvana vuonna säästyvän pahimmalta skenaariolta. Kevättä paremmat odotukset asuntoaloituksista kertovat siitä, että yritykset ovat valmiita käynnistämään asuntohankkeita, mikäli talouden toipuminen toisen korona-aallon pelosta huolimatta jatkuu”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Vihmo muistuttaa, että koronakriisi ei ole vähentänyt uusien asuntojen tarvetta. VTT:n tutkimuksen mukaan Suomessa tarvitaan vuosittain kaikkiaan noin 35 000 uutta asuntoa.

Tuotannossa on varauduttu talouden ja rakentamisen hidastumiseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, ja uusiin asuntoaloituksiin vaadittavat ennakkovarausasteet ovat yhä korkeat, keskimäärin 47 prosenttia. Rakennusluvat ovat yhä laskusuunnassa. Rakennusyritysten suhdannenäkymät ovat EK:n suhdannebarometrin mukaan kaikista toimialoista heikoimmat ja yritykset ennakoivat koronakriisin vaikutusten olevan edessäpäin.

Rakennusteollisuus RT teki jäsenyrityksilleen myös koronan vaikutuksia koskevan kyselyn elokuussa. Tämän mukaan kriisi ei ole sulkenut työmaita tai hidastanut niiden toimintaa merkittävästi. Rakennustuotanto on jatkunut ilman isompia häiriöitä toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen määrää. Siihen osallistuvat Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritykset, joiden joukossa on suurimpien asuntorakentajien lisäksi myös useita pienempiä toimijoita. Kyselyn ulkopuolelle jäävät yleishyödyllisten yhteisöjen rakennuttama vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto ja tuettu vuokra-asuntotuotanto sekä muiden kuin Talonrakennusteollisuuden jäsenten asuntotuotanto. RT toteuttaa asuntotuotantokyselyn kolme kertaa vuodessa

Asuntotuotantokyselyn tulosyhteenveto on saatavilla Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilta osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi/asuntotuotantokyselyt

Lisätietoja:

Pääekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636
Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642
Sähköpostit etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä