Ohjeistusta matkustamiseen, karanteeniin ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen

Rakennusteollisuus RT:n koronaryhmä seuraa epidemiaan liittyvää viranomaisohjeistusta ja välittää siitä tietoa jäsenyrityksilleen, toimialojen työehtosopimukset huomioiden. Ohessa kooste viranomaisohjeista, jotka liittyvät matkustusrajoituksiin, karanteenikäytäntöihin sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen erilaisissa koronaan liittyvissä tilanteissa.

Ajantasaiset matkustusrajoitukset löytyvät rajavartiolaitoksen sivuilta: raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

FINENTRY-palvelu sujuvoittaa Suomeen saapumista pandemian aikana. Palvelu tarjoaa maahan tulijoille tietoa ja ohjeita koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. Lue lisää FINENTRYstä: finentry.fi/matkustaminen-suomeen/. Käytä FINENTRYä: app.finentry.fi/.

Matkustamiseen sekä karanteeni- ja testauskäytäntöihin liittyvää tietoa löytyy myös THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Eri karanteenimuodot ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus 

1. Tartuntatautilain mukainen karanteeni 

  • Virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin tai virkasuhteisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkärin määräämä
  • Henkilö on lähtökohtaisesti oikeutettu tartuntatautipäivärahaan ja työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. 

2. Viranomaissuositukseen (eli THL:n lähinnä ulkomaanmatkoihin liittyvä suositus) perustuva omaehtoinen karanteeni  

  • THL:n ohjeistuksen mukaan omaehtoisessa karanteenissa on suositeltavaa, ettei henkilö käy kyseisen ajanjakson aikana töissä ja julkisen liikenteen käyttämistä on vältettävä. Tällöin karanteenissa olevien henkilöiden ei tule siis työskennellä työmaalla, toimistotiloissa tai tehtaissa 10 vuorokautta kestävän karanteenin aikana. Vain välttämätön liikkuminen, kuten lääkärissä käynti, on sallittua.
  • Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus riippuu siitä, onko henkilö matkustanut maahan siinä vaiheessa, kun maa on matkustusrajoitusten alainen maa.
  • Mikäli maan status muuttuu matkan aikana, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus, jos matkalle on lähdetty ennen kuin maalle on asetettu rajavalvonta.
  • Työmatkan osalta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus riippumatta matkan ajankohdasta. 

Koronatautiepäilyt ja koronatestitulosten odotusaika 

Tämänhetkisen viranomaisohjeistuksen mukaan oireisten henkilöiden tulee mennä koronatestiin, mikäli henkilöllä on hengitystieinfektio-oireita tai muita koronaan viittavia oireita. Esimerkkitapauksia tilanteista:                       

1. Työntekijä oireinen, koronatestitulos viipyy 

Työntekijä voi olla työehtosopimusten mukaisesti omalla ilmoituksella flunssatyyppisissä sairauksissa pois 1-3 päivän ajan, riippuen paikallisesta sopimuksesta. Mikäli koronatestituloksen saaminen sekä oireet kestävät pidempään, työnantajalla on oikeus pyytää lääkärintodistusta sairaudesta. Mikäli työntekijä on jo oireeton, tällöin työnantajan tulee harkita sitä, määrääkö työnantaja työntekijän odottamaan koronatestin tulosta kotona. Tällöin työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. 

2. Työntekijä ei ole oireinen/sairas ja lähipiirissä on koronaan sairastunut, työntekijä käy itse koronatestissä 

Työntekijä on voitu tällaisessa tilanteessa määrätä altistumisen vuoksi karanteeniin. Mikäli kyse on viranomaisen määräämästä velvoittavasta karanteenista (kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tartuntatautilain nojalla), tällöin työntekijällä on poissaolo-oikeus, eikä hän saa tulla työpaikalle. Työntekijän tulee tällöin toimittaa todistus viranomaisen karanteenimääräyksestä. Tartuntatautilain perusteella karanteeniin määrätyllä työntekijällä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.  Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työntekijän kanssa voidaan myös sopia etätyön tekemisestä. 

Viranomainen (esim. THL) voi antaa tartuntatautiin perustumattoman yleisen suosituksen työntekijöille olla menemästä työpaikalle niin sanotun omaehtoisen karanteenin aikana. Tällöin työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus olla poissa töistä ja työnantajalla oikeus kieltää tulemasta työpaikalle. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta omaehtoisen karanteenin aikana. 

Jos joku muu kuin edellä mainittu taho (esimerkiksi työterveyslääkäri) suosittelee työntekijää jäämään kotiin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi, työntekijällä ei ole automaattista poissaolo-oikeutta. Työnantajan tulee kuitenkin tällaisessa tilanteessa tehdä kokonaisharkinta ja jos työnantaja määrää työntekijän jäämään kotiin odottamaan koronatestin tulosta, tällöin työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. 

3. Lapsi oireinen (alle 10-vuotias) ei voi mennä kouluun/päiväkotiin, koronatesti ja sen tuloksen odottaminen

Työntekijä voi olla työehtosopimusten mukaisesti omalla ilmoituksella flunssatyyppisissä sairauksissa pois 1-3 päivän ajan. Tätä sovelletaan myös alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla, mikäli asiasta on sovittu paikallisesti. Työehtosopimuksen mukaan alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti, työntekijällä on muiden työehtosopimuksessa sovittujen edellytysten täyttyessä oikeus tilapäiseen poissaoloon ja palkkaan enintään 4 työpäivän poissaolon ajalta. Mikäli poissaolo kestää pidempään kuin paikallisesti sovittu omalla ilmoituksella sallittu poissaolo, työnantajalla on oikeus vaatia harkintansa mukaan lääkärintodistusta. 

Työntekijällä voi näissä tilanteissa myös olla oikeus olla pois työstään työsopimuslain pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen perusteella. Tällöin työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle. Tällainen tilanne voi olla, jos koronatestituloksia joudutaan odottamaan. 

4. Altistuminen: Lapsi oireeton, on menossa koronatestiin, koska samassa päiväkoti- tai kouluryhmässä on ollut koronaan sairastunut tai koronatautiepäilty 

Työnantajan kanssa sovitaan poissaolosta, eikä ole velvoitetta palkanmaksuun.


Katso myös

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä