Julkisten investointien aikaistaminen on kestävä tapa elvyttää

Hallituksen on koottava budjettiriihessä Suomen talouden jälleenrakennusohjelma ja linjattava EU:n elvytyspaketin käytöstä heti alkusyksyllä. Linjaukset tarvitaan, jotta talouden toipuminen voi alkaa mahdollisimman pian. Investoinneilla korjausrakentamiseen ja liikenneväyliin voidaan lievittää myös kuntien ja vientiteollisuuden ahdinkoa, Rakennusteollisuus RT esittää.

EU-rahoitusta on ohjattava aidosti elvyttäviin hankkeisiin, jotka samanaikaisesti ylläpitävät työllisyyttä, parantavat Suomen kilpailukykyä tulevaisuudessa ja vauhdittavat siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Välttämättömien rakentamisinvestointien aikaistaminen lisäisi nopeasti talouden toimeliaisuutta ja verotuloja.

”Kun vientiteollisuuden ympärille on nyt kasaantunut yhä tummempia pilviä ja kuntien talous on kriisiytynyt, on entistä tärkeämpää turvata kotimarkkinasektorin investoinnit”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Yhteistä ponnistusta varten Rakennusteollisuus RT on väliaikaisesti nimennyt itsensä Jälleenrakennusteollisuudeksi. Se esittää hallitukselle laaja-alaista toimenpideohjelmaa: nopeasti käynnistettäviä elvytystoimia, pitkän aikavälin investointiohjelmaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä tuottavuuden kasvua tukevia sääntelymuutoksia.

EU:n elvytysrahoitus kuntien pelastamiseksi

Valtion tulee kohdistaa kunnille määräaikainen investointiohjelma, jolla voidaan laittaa kuntoon kuntien tärkeitä palveluita, kuten kouluja, päiväkoteja, sairaaloita sekä katu- ja pyörätieverkostoja. Samalla vahvistetaan suomalaisten hyvinvointia, kuntien elinvoimaa ja aluetaloutta sekä vähennetään päästöjä.

Tukemalla ja nopeuttamalla myös taloyhtiöiden sekä kotitalouksien väistämättömiä perusparannuksia voidaan kasvattaa rakennusten energiatehokkuutta ja pidentää elinkaarta.

”Meillä on nyt ennennäkemätön mahdollisuus muuttaa korjausvelka kestävän kasvun alustaksi. Ympäri maata on valmiudessa hankkeita, jotka voitaisiin aloittaa lähes välittömästi”, Aleksi Randell toteaa.

Liikenneinvestoinneilla luodaan kasvun edellytyksiä

Tavaraliikenteen investoinneilla sujuvoitetaan teollisuuden kuljetuksia ja parannetaan viennin kilpailukykyä. Henkilöliikenteen raidehankkeilla puolestaan vauhditetaan työvoiman liikkuvuutta sekä asuntotuotantoa ja muuta rakentamista. Liikennehankkeet edistävät myös Suomen ilmastotavoitteita.

”Hallituksen on sitouduttava isojen ratahankkeiden toteuttamiseen seuraavan vuosikymmenen aikana. Sitovat päätökset rohkaisevat myös yrityksiä ja kuntia investoimaan”, Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja ja infratoimialan johtaja Paavo Syrjö sanoo.

Kansallisesti tärkeitä ratahankkeita ovat tunnin junien rakentaminen Turkuun ja lentoaseman kautta Tampereelle, kaksoisraiteiden rakentaminen Helsingistä aina Ouluun saakka sekä itäisten raideyhteyksien parantaminen.

Elinvoimaiset hankkeet etenemään viivytyksettä 

Rakentamisen osuus Suomen investoinneista on lähes 60 prosenttia, ja rakennettu ympäristö ylläpitopalveluineen työllistää joka viidennen suomalaisen. Koronakriisin vaikutuksesta myös rakentamisen näkymät ovat synkistyneet huomattavasti.

”Vähäinenkin investointitason ja työllisyyden lasku rakennussektorilla tekee ison loven koko kansantalouteen ja heikentää Suomen kasvumahdollisuuksia. Jokainen rakentamiseen sijoitettu miljardi puolestaan työllistää 13 000–16 000 henkilöä vuodeksi.”

Investointien tehostamiseksi vaaditaan myös tuottavuuden lisäystä. Se tapahtuu parhaiten luomalla joustavampi rakennetun ympäristön sääntelykehikko, mikä jättää enemmän tilaa hankelähtöisyydelle, innovaatioille ja kumppanuuksille.

”Kuntien ja valtion tulee pikaisesti nopeuttaa lupa- ja viranomaisprosesseja, jotta kaikki elinvoimaiset hankkeet etenevät viivytyksettä. Nyt on myös viimeinen hetki nostaa käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen kunnianhimoa”, Aleksi Randell kehottaa.

Rakennusteollisuus RT:n ehdotukset budjettiriiheen löytyvät kokonaisuudessaan oheisesta muistiosta.

Lisätietoja

  • Toimitusjohtaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822
  • Varatoimitusjohtaja Paavo Syrjö, puh. 040 560 1803
  • Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

Sähköpostit etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi


Satavuotisjuhlavuottaan viettävä Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Kuuden toimialan yhteensä noin 2 800 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljardia euroa.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä