Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19-epidemian aikana

Päivitetty 30.9.2020

Tämä ohje korvaa 25.6.2020 annetun ohjeen asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 – epidemian aikana. Tätä ohjetta sovelletaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Ohjetta voidaan päivittää epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Suomi siirtyi koronatilanteen takia poikkeusoloihin 16.3.2020 ja valmiuslain toimivaltuuksia otettiin käyttöön. Poikkeusolot päättyivät 15.6.2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat antaneet 14.4.2020 ja 25.6.2020 ohjeet suosituksiksi asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 –epidemian aikana. Tämä ohje korvaa 25.6.2020 annetun ohjeen.

Epidemiatilanteen merkitys asunnoissa tehtäville korjauksille

On tärkeää, että korjaushankkeen osapuolet edelleen seuraavat epidemiatilannetta sekä viranomaisten ja asiantuntijalaitosten suosituksia, ohjeita ja määräyksiä ja reagoivat tarvittaessa.

Epidemiatilanteen pahenemisella voi kuitenkin edelleen olla tosiasiallisia vaikutuksia osapuolten sopimuksessa sovittuihin velvoitteisiin normaalitilanteeseen verrattuna.

Meneillään olevia, sovittuja tai suunnitteilla olevia korjaushankkeita sekä muun muassa takuukorjauksiin liittyviä tarkastuksia voidaan toteuttaa normaalisti huomioiden epidemian mahdolliset terveysriskit eri vaiheissa:

  • Asukkaiden ja riskiryhmään kuuluvien suojelemiseksi korjaukset toteutetaan tartuntoja ehkäisevin toimintatavoin siten, että työtä ei tehdä oireisena ja pyritään siihen, että asukkaat eivät ole samassa tilassa korjaustyötä tekevän kanssa. Lisäksi on yhä tarpeen huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja tarvittaessa oikeista aivastus- ja yskimistavoista.
  • Sairastuneiden tai eristyksiin/karanteeniin asetettujen henkilöiden asuntoihin tulisi tehdä vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Näihin tilanteisiin voidaan soveltaa muilta osin kumottua, 14.4.2020 annettua ohjetta (luettavissa liitteessä, tämän täsmentävän ohjeen lopussa).

Päivitetty ohje sosiaali- ja terveysministeriön sivulla


Ohjeen valmisteluun ovat osallistuneet: STM, YM, Valvira, AVI, THL, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Omakotiliitto, Rakli ja Rakennusteollisuus RT.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä