Miten koronakriisi vaikuttaa ajatuksiin asumisesta ja kodista?

Twitter-chat #kaikkikotona herätti runsaasti ajatuksia – lue keskustelun parhaat palat.

Rakennusteollisuus järjesti maanantaina 15.6. klo 12–13 Twitter-chatin, jossa vaihdettiin ajatuksia siitä, miten koronakriisi on muuttanut kodin merkitystä ja heilauttanut asumisen painopisteitä.

Toisille oma koti on tarjonnut viihtyisän pakopaikan ja toimivan työympäristön, toiset harkitsevat asunnon ja asuinalueen vaihtoa. Mutta vaikuttaako poikkeuksellinen kevät asuinrakentamiseen myös pitkällä aikavälillä?

Chatin aikana tviitattiin noin 128 viestiä ja tavoitettiin yli 74 000 Twitterin käyttäjää. Lisäksi #kaikkikotona nousi päivän suosituimpien aihetunnisteiden joukkoon Suomen Twitterissä. Löydät koko chatin Twitteristä tunnisteella #kaikkikotona ja #rakentavasti. Keskustelu alkoi kysymyksellä kodin parhaista puolista korona-aikana.

Vastaajat nostivat esiin oman pihan ja kodin läheltä löytyvien ulkoilumaastojen tärkeyden. Moni oli löytänyt koronakeväänä henkireiän lähiluonnosta tai kerrostalon vehreästä sisäpihasta. Myös kodin muunneltavuutta ja väljiä neliöitä kiiteltiin useassa viestissä. Riittävä huonemäärä takasi monelle työrauhan etätyöpäivän aikana.

Seuraavaksi pohdittiin, mitkä toiminnallisuudet olisivat tehneet kodista korona-aikana paremman.

Ne vastaajista, jotka asuvat nyt tiiviisti, kaipasivat lisää huoneita ja hiljaista tilaa työskennellä. Osa oli satsannut kotitoimiston ergonomiaan hankkimalla uuden työtuolin ja näytön. Moni nosti esiin sen, etteivät nykyiset verkkoyhteydet riitä etätyöskentelyn tarpeisiin. Hidasteleva verkkoyhteys haittasi videopuheluita etenkin silloin, kun samaa yhteyttä käytti useampi perheenjäsen.

Kolmas kysymys koski koronan vaikutusta mahdollisiin asunnonvaihtosuunnitelmiin.

Moni oli huomannut asuntokaupan vilkastumisen. Kuitenkin ne vastaajista, jotka olivat ennen korona-aikaa harkinneet muuttoa lähemmäksi keskustaa, olivat nyt tyytyväisiä pientaloalueen tai lähiön väljyyteen, lähiluontoon ja -palveluihin. Keskusta-asujat taas uskoivat tilanteen olevan väliaikainen, ja että pian keskustan palveluista pääsee nauttimaan entiseen malliin.

Asunnonvaihdon sijaan monille oli noussut kova mökkikuume. Toiset taas olivat innostuneet kodin remontoimisesta ja sisustamisesta.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien suhteesta kodin lähiympäristöön.

Valtaosa vastaajista oli nauttinut suuresti lähimetsistä, puistoista ja lenkkipoluista. Moni kertoi luonnon merkityksen korostuneen entisestään koronakevään aikana. Jotkut vastaajista sanoivat myös lähikauppojen helpottaneen etätyöarkea.

Lopuksi kysyttiin vastaajien ajatuksia siitä, miten koronakevät tulee vaikuttamaan asumiseen pitkällä aikavälillä.

Vastaajat uskoivat koronakriisin vaikuttavan niin, että kodeista halutaan tehdä entistä muunneltavampia kalustamisen ja kekseliäiden pohjaratkaisujen avulla. Avoin tila ei vastaa etätyön tarpeisiin, vaan koteihin kaivataan lisää seiniä. Kodista halutaan monipuolinen ja viihtyisä ajanviettopaikka, josta on helppo tehdä myös töitä.

Moni vastaajista oli varma, että monimuotoinen lähiluonto on kasvattanut suosiotaan koronan aikana. Vastaajat ennustivat myös pihojen, parvekkeiden ja terassien kasvattavan suosiotaan. Kerrostaloasujat toivat esiin viihtyisien sisä- ja korttelipihojen merkityksen.

Osa vastaajista muistutti riskistä ylikorostaa poikkeusajan pitkän aikavälin vaikutuksia. Kriisi saattaa kuitenkin vahvistaa jo alkaneita trendejä rakentamisessa ja asumisessa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä