Korona nosti luottamusta rakentajiin

Muista aloista poiketen luottamus rakennusalaan nousi selvästi COVID-19 -kriisiä edeltävästä ajasta, selviää EPSI Rating Groupin tuloksista.

Verrattuna toimialojen keskiarvoon, yleisväestön luottamus rakennusalaa kohtaan on huomattavasti korkeampaa touko-kesäkuussa 2020 kuin kuluvan vuoden tammi-helmikuussa.
Eron kaventuminen johtuu sekä muita aloja koskevan luottamuksen merkittävästä laskusta COVID-19 -tilanteen aikana, että rakennusalaa koskevan luottamuksen merkittävästä noususta alkuvuoteen nähden.
Tulokset selvitti EPSI Rating Group.

Katso tulokset (pdf)

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä