Rakennusala on ottamassa työturvallisuudessa kolmiloikan

Rakentamista on pidetty vaarallisena alana työntekijöille, mutta kymmenen viime vuoden aikana se on onnistunut parantamaan turvallisuutta merkittävästi. Vakavat tapaturmat ovat reilusti vähentyneet ja rakennusala on onnistunut pudottamaan kaikista toimialoista tasaisimmin tapaturmataajuuttaan. Työturvallisuus vaatii kuitenkin jatkuvaa kehittämistä, johon Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet.

Työturvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan ja rakennusalalta löytyy jo suuri määrä kokonaan tapaturmattomia työpaikkoja, kertoo Työterveyslaitoksen selvitys. Tutkimus tehtiin Rakennusteollisuus RT:n toimeksiannosta vuosikymmenen kestäneen Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -ohjelman päätteeksi.

Rakennusala pudotti kymmenessä vuodessa tapaturmataajuuttaan neljänneksellä, mikä on kaikista toimialoista eniten. RT:n jäsenyritykset puolittivat tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Myös tapaturmien vakavuus pieneni, yli kolmen päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien osuutta kaikista tapaturmista saatiin pienennettyä neljänneksellä. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta miljoonaa työtuntia kohden.

Selvityksestä nousee esiin monia turvallisuuden parannuksia, joita RT:n jäsenyrityksissä on kehitetty ja otettu käyttöön viimeisten kymmenen vuoden aikana. Perusasiat, kuten henkilökohtaisten suojainten käyttö, alkavat olla rakentamisen työpaikoilla kunnossa.  Nyt keskeisiä tekijöitä turvallisuuden parantamisessa ovat muun muassa turvallisuuden edistämiseen sitoutunut johto, hyvä työhönopastus, inhimillisten tekijöiden huomiointi, hyvä työilmapiiri sekä turvallisuuden suunnittelu.

”Vaikka rakennusalalla on vielä nollaan tapaturmaan matkaa, olemme todella hyvässä vauhdissa kohti täysin tapaturmattomia työympäristöjä. Turvallisuuden parantaminen on ottanut aikaa, sillä rakentaminen on monimutkainen prosessi, jossa on paljon osapuolia. Meille turvallisuusloikka on kolmiloikka, jossa ollaan nyt toisen hypyn loppuvaiheessa. Nyt vaan viedään viimeinenkin loikka kunnialla loppuun”, kannustaa turvallisuustyön jatkamiseen Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja ja Saint-Gobain Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula.

Turvallisuutta ei ole peruttu

Toukokuun toisella viikolla 11.–15.5.2020 vietetään seitsemättä kertaa rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa. Sen aikana yritykset järjestävät työpaikoilla erilaisia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Koronaepidemian rajoitukset ovat synnyttäneet uusia ideoita turvallisuusviikon tapahtumien järjestämiseen työmailla ja tuotantolaitoksissa.

”Meillä työturvallisuusviikko järjestetään tänä vuonna työmailla olevien infonäyttöjen avulla. Viikon aikana niissä nostetaan esiin kaivanto- ja telineturvallisuuden pointteja. Työntekijöitä osallistetaan mukaan kilpailulla, jossa ilmiannetaan paras työturvallisuusteko. Osallistua voi QR-koodin kautta ja vastaukset menevät suoraan meidän sähköiseen työmaasovellukseen jatkotoimenpiteitä varten”, kertoo Hartelan työturvallisuuspäällikkö Sirpa Ek.

Koronaepidemia on muutenkin nostanut rakennusalalla pintaan monia seikkoja. Esimerkiksi siistit työympäristöt ovat tärkeitä niin turvallisuudessa kuin hygieniassakin.  Niistä huolehtiminen kuuluu työnantajalle ja työmaan päätoteuttajalle, mutta jokainen työntekijä voi vaikuttaa niihin paljon toimimalla itse fiksusti.

”Työmaan erinomainen, toinen toisistamme välittävä toimintakulttuuri palvelee paitsi sitä, että jokainen pääsee töistä terveenä kotiin myös sitä, että epäkohtia tuodaan avoimesti keskustellen esiin. Tämä taas edistää rakentamisen tuottavuutta. Turvallisuusviikko tuo tutuksi tätä win-win -asetelmaa”, lisää Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Antti Leino.

”Kuorman purut ja nostot aiheuttavat vuosittain vakavia läheltä piti -tilanteita sekä tapaturmia. Taakan saa kiinnittää vain henkilö, jolla on siihen kyky ja taito. Meidän on lisättävä suunnitelmallisuutta, osaamista ja tarkkaavaisuutta näissä töissä”, Leino jatkaa.

Turvallisuusviikon tunnuslause ”Viisaat kypärät yhteen” muistuttaa, että jokaisen tulisi omaehtoisesti valita turvallinen tapa työntekoon ja auttaa myös muita toimimaan turvallisesti. Turvallisuusloikan viimeisen hypyn onnistuminen edellyttää nyt, että toisten turvallisuudesta välittämäisen kulttuuri alkaa tosissaan näkyä rakennusalan työpaikoilla.

Katso myös:

Työterveyslaitoksen tutkimus Rakennusalan työturvallisuuden kehitys. Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanke (pdf)

Lisätiedot:
RT Turvallisuusryhmän puheenjohtaja, HSE-johtaja Antti Leino, Skanska Oy, puh. 040 866 8551
Työturvallisuusasiantuntija Juha Suvanto, Talonrakennusteollisuus ry, puh. 050 344 9669
Työturvallisuuspäällikkö Sirpa Ek, Hartela, puh. 0400 455 971
Tiedottaja Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 354 7114

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä