#kynätpois – KIRA-alan yhteinen haaste käyntiin

“Laaja-alainen digiloikka vaatii koko KIRA-alaa koskettavia toimenpiteitä”, painottaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen. RAKLI ja kahdeksan muuta merkittävää kiinteistö- ja rakentamisalan toimijaa lanseeraavat tänään 13.5. yhteistyössä #kynätpois-haasteen.

Haaste tähtää alan toiminnan tehostamiseen sähköisen allekirjoittamisen avulla. “Toimialan ensimmäisen yhteisen digihaasteen tavoitteena on varmistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit, sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on tietysti myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Pieneltäkin tuntuva toimenpide voi olla kokonaisvaikutuksiltaan merkittävä. Kestävää digitalisaatiota tavoiteltaessa on tärkeää tuoda digitalisaation vaikutukset koko yhteiskunnan kannalta esiin”, Jyrki Laurikainen toteaa.

KIRA-alan digitalisoimiseksi on tehty Suomessa jo aikaisemminkin laajaa ja avointa yhteistyötä. #kynätpois-haastetta koordinoivan KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen  luotsasi aiemmin  hallituksen kolmevuotista KIRA-digi -kärkihanketta, josta jäi toimialalle positiivinen digitaalinen vire.  #kynätpois-haastekampanja innostaa alaa jälleen muutokseen. Digitaalisen toiminnan positiivisista vaikutuksista viestitään kaikkien kestävyyden mittareiden (taloudellinen, inhimillinen ja ekologinen) kautta. Haaste tukee toimialan kokonaisvaltaista kehitystä ja kannustaa  toimijoita kertomaan digikehityksen vaikutuksista konkreettisten esimerkkien avulla ja innostavasti. “Lisää haasteita on myös tulossa”, Lehtinen lupailee.

Haasteen ennakkokyselyyn vastasi yli 220 toimijaa eri puolilta KIRA-alaa. Tällä hetkellä 2,7% vastaajista kertoo allekirjoittavansa asiakirjat täysin digitaalisesti. Yhteensä 71% on aikeissa tai mahdollisesti siirtymässä sähköiseen allekirjoittamiseen. Vastaajista 53 prosenttia allekirjoittaa asiakirjat edelleen täysin käsin ja papereita tulostaen sekä postitellen. Yli 10% vastaajista ei aio siirtyä sähköiseen allekirjoittamiseen lainkaan. Toimialan laajuisten positiivisten vaikutusten mahdollistamiseksi haasteella on  tärkeä rooli muutoksen käynnistäjänä. “Yhteisten ponnistusten kerannaisvaikutus on merkittävä. Yhteistyössä ja läpinäkyvästi toteutettu digitalisaatio mahdollistaa kestävän kasvun ja tehokkuuden”, alleviivaa Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Kynatpois.fi -haastesivun laskurilla KIRA-alan organisaatiot voivat helposti laskea sähköiseen allekirjoittamiseen siirtymisen potentiaaliset vaikutukset  omassa organisaatiossaan. Säästöt havainnollistetaan euroina, tunteina, ja paperiarkkien määränä – mahdollisuudet taas digikehityssprintteinä, uudelleen suunnattavina henkilötyökuukausina ja hiilidioksidipäästöinä. Kaikki haasteeseen vastanneet  tahot julkaistaan sivustolla. Jokaisen sitoutumisen myötä päivittyvät myös kampanjan tuloksia seuraavat vaikuttavuusluvut. Toimijoita kannustetaan haastamaan mukaan myös omat kumppaninsa ja muut sidosryhmänsä. “Haaste on selätetty vasta, kun viimeinenkin kynä katkeaa”, on Laurikaisen, Randellin ja Lehtisen yhteinen viesti.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä