Juha Metsälä rakennusalan eurooppalaisen kattojärjestön hallitukseen

Pohjola Rakennus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä on valittu rakennusteollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön European Construction Industry Federationin (FIEC) hallitukseen (Steering Committee) perjantaina 22. toukokuuta videokonferenssina pidetyssä järjestön vuosikokouksessa.

Metsälä edustaa FIECin hallituksessa Nordic-ryhmää, johon kuuluvat Rakennusteollisuus RT:n lisäksi muut pohjoismaiset rakennusalan kansalliset työnantajajärjestöt. Ennen Metsälää Nordic-ryhmää hallituksessa edusti tanskalainen Lars M. Carlsen. FIECin puheenjohtajaksi valittiin Thomas Bauer Saksasta. FIECin hallituksessa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä. 

Rakennusteollisuus RT:tä FIECin vuosikokouksessa edusti toimitusjohtaja Aleksi Randell. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi koronaviruksen vaikutuksia rakentamisen jatkuvuuteen ja markkinoihin Euroopan eri maissa ja alan yhteisiä toimia ja tavoitteitta Eurooppa-tason toimijoiden, ennen kaikkea EU:n komission suuntaan. FIECin tavoitteet ”Construction Manifesto”EU-kaudelle 2019 – 2024 korostavat rakennusinvestointien merkitystä Euroopan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kestävän kehityksen varmistamiseksi on Euroopassa investoitava muun muassa liikenteeseen, energiaan, asumiseen ja koulutukseen. Vaikka investoinnit ovat suuria, olisi kustannus niiden tekemättä jättämisestä vielä suurempi. Istuntokauden tavoitteita ovat myös rakennustuoteasetuksen kehittäminen ja ”Eurooppalainen rakentaminen 4.0” – toimivampaa ja saavutettavampaa rakennettua ympäristöä digiloikan avulla. 

FIEC on rakennusalan eurooppalainen kattojärjestö, jonka toiminnan piiriin kuuluu EU-maiden lisäksi muun muassa Norja. Sillä on 32 kansallista jäsenjärjestöä 28:ssa maassa. FIEC on Euroopan komission Social Partner eli se on komission pysyvien kuultavien listalla rakennusalaa koskevissa asioissa. FIECin pääjohtaja on italialainen Domenico Campogrande ja sen toimisto sijaitsee Brysselissä.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä