Rakennusteollisuus RT:n kysely koronakriisin vaikutuksista: Rakentamisen näkymät synkkenevät loppuvuoteen

Koronakriisin vaikutukset rakentamiseen kärjistyvät vuoden loppua kohti, kun nyt meneillään olevat hankkeet valmistuvat eikä uusia hankkeita käynnisty normaaliin tapaan.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksilleen tekemässä toisessa koronakyselyssä neljännes vastaajista totesi tilaajien lykänneen hankkeitaan tai tilauksiaan. Kuukauden alussa toteutetussa ensimmäisessä kyselyssä osuus oli viidennes. 

”Huhti-kesäkuussa aloitetaan normaalisti kolmannes vuoden rakennushankkeista. Uusien hankkeiden lykkääntyessä ja peruuntuessa kuoppaa alkaa syntyä syksystä lähtien. Koronakriisin vaikutukset voivat näkyä rakentamisessa pitkään tulevina vuosina, vaikka muu talous elpyisi nopeammin”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

EK:n huhtikuinen suhdannebarometri viestii samaa. Koronakriisi ei näy rakentamisen alkuvuoden tuotannossa, mutta tulevaisuuden tuotanto- ja henkilöstöodotukset ovat syöksyneet alaspäin.

Myös kuluttajien luottamuksen pudotus huhtikuussa tilastointihistorian alimmalle tasolle lisää etenkin asuntorakentamisen paineita. Epäluottamusta aiheuttivat etenkin Suomen talouden kehitys ja työttömyyden uhka. Oman talouden kuluttajat arvioivat vielä olevan hyvässä kunnossa. Monet harkitsivat asunnon ostoa ja lainanottoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Asuntotuotanto oli ennen koronakriisiä selvästi laskevassa suhdanteessa. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon väheneminen nopeutuu kriisin seurauksena väistämättä. Sen osuus on ollut viime vuosina yli kaksi kolmasosaa koko asuntorakentamisesta

”Asuntotuotanto on iso laiva kääntää. Jos se pääsee väärälle kurssille, oikaiseminen on vaikeaa ja voi viedä vuosia. Asuntorakentamista pitää kannatella kaikin keinoin. Vapaarahoitteista asuntotuotantoa voidaan tukea erilaisten takausmallien avulla. Valtion tukemaa tuotantoa on tarpeen vauhdittaa muun muassa korotetuin ja laajennetuin käynnistysavustuksin”, Vihmo toteaa. 

Rakennusteollisuus RT:n kyselyn mukaan koronakriisin välittömät vaikutukset tämänhetkiseen rakennustuotantoon on onnistuttu pitämään hyvin hallinnassa. Työvoiman tai materiaalien saatavuudessa ei ole Suomessa ilmennyt merkittäviä häiriöitä toisin kuin joissain Euroopan maissa, joissa esimerkiksi tuotantolaitoksia on seisautettu kokonaan.

Rakennusteollisuus RT:n toinen koronakysely toteutettiin 21.–27. huhtikuuta. Verkkokysely lähetettiin RT:n kaikkien toimialojen jäsenyrityksille, joita on yhteensä lähes 2 800. Kyselyyn vastasi 390 yritystä. Tilanteen seuraamiseksi RT aikoo toistaa kyselyn muutamia kertoja kevään aikana.

Rakennettu ympäristö palveluineen työllistää joka viidennen suomalaisen, yli 500 000 ihmistä. Rakentamisen vuosittainen liikevaihto on yhteensä 35 miljardia euroa, ja rakennusinvestoinnit muodostavat lähes 60 prosenttia Suomen kaikista investoinneista.

Katso myös

Lisätietoja

  • Jouni Vihmo, pääekonomisti, puh. 050 520 1636
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642

    sähköpostit: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä