Rakennusalan työehtosopimukset maaliin sopimuskauden ja kustannusraamin puitteissa

Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat päässeet sopuun työntekijöitä koskevien työehtosopimusten sisällöstä. Molemmat osapuolet pitävät tärkeänä, että yhteisymmärrys saavutettiin hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä ja työt jatkuvat poikkeusoloissa mahdollisimman häiriöttömästi.

Rakennusalan neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen. 22 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1,6 prosentilla syyskuussa 2020 ja siitä vuoden kuluttua 1,3 prosentilla.

Koronan varjossa solmittu työehtosopimus sisältää erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

”Kriisilauseke oli edellytys sille, että sopimus voitiin tehdä näin epävarmassa tilanteessa. Tässä vaiheessa kukaan ei tiedä, kuinka syvän ja pitkäkestoisen alamäen koronaepidemia synnyttää talouteen. Tarvittaessa sopimus sallii työmarkkinoilla mahdollisesti tehtävien yleisten linjausten soveltamisen rakennusalalle ”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Sopimukseen sisältyy useita työterveyttä ja -hyvinvointia edistäviä muutoksia, kuten yli 55-vuotiaiden työntekijöiden oikeus ylimääräiseen palkattomaan vapaaseen, kvartsipölylle altistumisen johdosta ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden säännölliset terveystarkastukset sekä adoptiovanhemmalle myönnettävä äitiys- tai isyysvapaata vastaava palkallinen vapaa.

Osapuolet sitoutuvat myös yhteiseen hankkeeseen alan tuottavuuden parantamiseksi. Samalla sovittiin, että urakointialoilla työnantaja voi tietyin ehdoin käyttää sähköisen kulunvalvonnan ja työajan seurannan tietoja palkanlaskentaan.

”Tämä sujuvoittaa palkanmaksua ja mahdollistaa työaikajoustojen käyttöönoton”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro.

Uusi sopimuskausi on voimassa 1.5.2020–28.2.2022. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, maa- ja vesirakennusalaa, rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa. Työehtosopimukset ovat yleissitovia ja ne vaikuttavat noin sadantuhannen työntekijän työsuhteen ehtoihin. 

Lisätietoja:

  • Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, puh. 050 1586
  • Rakennusteollisuus RT:n varatoimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro, puh. 050 548 1691
  • Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822

Haastattelupyynnöt:

  • Viestintäpäällikkö Janne Mäkinen, puh. 040 352 1161
  • Viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä