Kotitalouksien velkaantumisen sääntely lykkääntyy

Valtiovarainministeriö otti aikalisän kotitalouksien enimmäisvelkasuhdetta ja taloyhtiölainojen rajoittamista koskevassa pohdinnassaan.

Kotitalouksien velkaantumista pohtinut Mörttisen työryhmä esitti syksyllä 2019 rajoituksia taloyhtiölainojen käyttöön siten, että taloyhtiölainan määrää ja lyhennysvapaiden käyttöä rajattaisiin. Lisäksi työryhmä esitti uutta 4,5 kertaista enimmäisvelkasuhdetta, joka lasketaan kotitalouden bruttovuosituloista.

Nyt valtiovarainministeriö on päättänyt ottaa aikalisän ja jatkaa valmistelua vasta 2021 alussa. Johtaja Anu Kärkkäinen pitää hyvänä, että työryhmän esitysten pohjalta lopulliset linjaukset pohditaan vasta sen jälkeen, kun nähdään koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset kansantalouteen ja asuntotuotantoon. RT on ilmaissut toistuvasti huolensa, että mahdollisella sääntelyllä luotaisiin asuntomarkkinoille häiriöitä laskevassa suhdanteessa. 

Kärkkäisen mukaan uuden sääntelyn vaikutuksia tulee arvioida ennalta perusteellisesti siltä osin, miten muutokset vaikuttaisivat asuntomarkkinoihin ja asuntojen kysyntään ja tarjontaan. Lisäksi positiivisen luotto- ja tulorekisterin tulee olla toiminnassa ennen lainsäädäntömuutoksia. Rekistereiden avulla voidaan parhaiten ehkäistä ylivelkaantumista. 

Työryhmän esittämä velkakatto kiristäisi asuntolainojen saatavuutta. Velkakatto vaikeuttaisi erityisesti nuorten ensiasunnon ostajien ja lisäksi pääkaupunkiseudulla sinkkutalouksien asunnon hankintaan. Työryhmän esitysten vaikutukset kohdistuvat kotitalouksien lisäksi myös sijoittajiin ja erityisesti yksityishenkilöihin, jotka sijoittavat asuntoihin.

Anu Kärkkäinen  johtaja, elinkeinopoliittiset asiat

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä