Koronakriisin vakavimmat seuraukset näkyvät rakentamisessa viiveellä

Työt rakennusteollisuudessa jatkuvat koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista huolimatta toistaiseksi melko normaalisti. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan valtaosa vastaajista pitää kuitenkin tuotannon hidastumista ja suunniteltujen hankkeiden lykkääntymistä vähintään melko todennäköisenä. Lähes 70 prosenttia rakentajista arvioi käyttöpääoman ja hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuvan.

Rakennusteollisuudessa koronakriisin aiheuttamat haitat tuotannolle ovat tällä hetkellä kohtuullisen lieviä. Useimmissa yrityksistä ei vielä ole merkittävää pulaa materiaaleista tai työvoimasta. Lähiaikoina suurin välitön vaikutus on sillä, jos ulkomaalaisia työntekijöitä poistuu Suomesta suuressa määrin eikä pääse palaamaan ennen toukokuun puoliväliä.

Kysynnän heikkeneminen vaikuttaa tuotantoon vähintään jonkin verran 60–70 prosentilla vastaajista.

”Julkinen sektori on rakennusalalle merkittävä tilaaja. Nyt on tärkeää, että etenkään julkisia hankkeita ei laiteta jäihin. Niitä lisäämällä taloutta voitaisiin alkaa elvyttämään jo keväällä”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Rakentamisen suhdannetilanne ennen koronakriisiä oli hidastuva, mutta kysyntä esimerkiksi uusille asunnoille näytti pysyvän hyvällä tasolla. Rakennusteollisuus RT:n kyselyssä kolme neljästä yrityksestä ennakoi, että suunniteltuja aloituksia saatetaan perua. Rahoituksen saatavuus korostuu uhkakuvissa.

”Rakentaminen ei saa jäädä rahoituksesta kiinni. Hallituksen tulee nyt tukea pankkien edellytyksiä lainoittaa rakentamista ja ylläpitää luottamusta rahoitusmarkkinoilla. Rakentamisen lamaantuminen hidastaisi talouden toipumista koronakriisistä. Sillä olisi työllisyyden ja asuntomarkkinoiden kautta merkittäviä vaikutuksia kaikille suomalaisille ja koko kansantaloudelle”, Jouni Vihmo toteaa.

Rakennusalan yrityksissä on kriisin myötä lomautuksia luvassa, mutta kolmannes ei pitänyt niitä todennäköisinä. 90 prosenttia vastaajista piti epätodennäköisenä yrityksensä ajautumista konkurssiin.

”Irtisanomisia vältellään tiukasti, sillä pitkäaikaisen työvoimapulan jälkeen osaavasta työvoimasta halutaan tässäkin tilanteessa pitää kiinni”, sanoo Vihmo.

Rakennusteollisuus RT:n kysely toteutettiin 2.–7. huhtikuuta. Verkkokysely lähetettiin RT:n kaikkien toimialojen jäsenyrityksille, joita on yhteensä lähes 2 800. Kyselyyn vastasi 433 yritystä. Tilanteen seuraamiseksi RT aikoo toistaa kyselyn muutamia kertoja kevään aikana.

Rakennettu ympäristö palveluineen työllistää joka viidennen suomalaisen, yli 500 000 ihmistä. Rakentamisen vuosittainen liikevaihto on yhteensä 35 miljardia euroa, ja rakennusinvestoinnit muodostavat lähes 60 prosenttia Suomen kaikista investoinneista.

Lisätietoja:
Jouni Vihmo, pääekonomisti, puh. 050 520 1636
Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642

Liite: Koronakyselyn tulosyhteenveto (pdf)

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä