Tehokas ilmanvaihto vähentää tartuntoja

Euroopan LVI-yhdistysten liitto REHVA on julkaissut ohjeen rakennusten talotekniikan käyttämiseksi sellaisella tavalla, jolla torjutaan viruksen leviämistä liike- ja toimistorakennuksissa. Ohjetta ylläpidetään jatkuvasti, kun uutta tietoa ilmaantuu.

REHVA on koonnut kirjoittanut ohjeen ja koonnut viiteluettelon, siitä miten rakennuksia ja niiden teknisiä järjestelmiä tulisi käyttää, jotta voidaan torjua viruksen leviämistä. Aineistoa päivitetään, kun uutta tietoa saadaan. Ajantasainen aineisto on julkaistu REHVAN ylläpitämällä COVID-19 guidance websivustolla.

Ohje on tarkoitettu täydentämään työntekijöille ja rakennusten omistajille suunnattua WHO julkaisemaa yleisohjeistusta ‘Getting workplaces ready for COVID-19’. REHVAn ohje on suunnattu ensisijaisesti talotekniikan ylläpitäjille ja kiinteistönpitäjille.

Ohje kattaa tarvittavat rakennuksiin liittyvät varotoimenpiteet ja ottaa kantaa joihinkin ylireagointia aiheuttaneisiin uskomuksiin tai väärinkäsityksiin. Ohjeen soveltamisalana ovat sellaiset liike- ja toimistorakennukset sekä jotkin julkiset rakennukset (esim. toimistot, koulut, ostoskeskukset, urheilurakennukset), joissa lähtökohtaisesti oleskelee vain terveitä ihmisiä. Viruksesta sairastuneiden ihmisten oleskelun ajatellaan kyseisissä rakennuksissa olevan tilapäistä. Rakennukset, joissa on sairastuneita ihmisiä rakennuksen käyttötarkoituksen vuoksi (sairaalat, terveyskeskukset), eivät kuulu ohjeen soveltamisalaan.

Suomessa REHVAan kuuluva Finvac on julkaissut hyvän tiivistelmän suomen kielellä. Tiivistelmä löytyy tästä linkistä.

Ilkka Salo  toimitusjohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä