TES-neuvottelut käyntiin myös rakennusalalla – Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ison pöydän ääreen

Työehtosopimusneuvottelut Rakennusliiton kanssa on käynnistetty 3.2. ison pöydän neuvotteluilla.

Alkuvaiheessa TES-neuvotteluja käydään yhteisesti kaikkien Rakennusteollisuuden toimialojen sekä Rakennusliiton johdon ja sopimusalavastaavien muodostamien neuvottelukuntien välillä. Myös toimialakohtaiset neuvottelut RT:n kahdeksalla sopimusalalla tullaan käynnistämään nopealla aikataululla. 

Rakennusteollisuus RT:n toimialojen yhteisinä tavoitteina on niin sanotun yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu, työehtosopimuksen paikallisen sopimisen elementtien joustavoittaminen sekä tuottavuutta parantavien toimintojen vakiinnuttaminen. Neuvottelut pyritään viemään päätökseen meneillään olevan sopimuskauden aikana. Pyrkimyksenä on niin ikään saada ratkaisut aikaan työrauhan vallitessa. Nykyisten työehtosopimusten voimassaolo päättyy 30.4.2020. 

Lisätietoja: 

Kim Kaskiaro
työmarkkinajohtaja
Rakennusteollisuus RT ry

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä