Rakennusteollisuus RT:n digiagenda vauhtiin digiryhmän perustamisella

Rakennusteollisuus RT on perustanut yhdessä jäsenyritysten kanssa digiryhmän ratkomaan niitä haasteita, joita digitalisoituva maailma asettaa rakennetulle ympäristölle ja ennen kaikkea rakennusalan yrityksille. Digiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 22. tammikuuta, jolloin ryhmä virallisesti järjestäytyi ja kävi läpi sen taustat sekä tavoitteet.

Rakennusteollisuus RT:n digiryhmä tarkasteli toimintansa alkajaisiksi tekijöitä, jotka hidastavat digitalisaation jalkautumista rakennusalalle. Etenkin yritystasolla keskeisimpinä haasteina nähdään muun muassa osaamisvaje ja vähäiset resurssit digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä epävarmuus aiheeseen liittyvän lainsäädännön tulkinnassa. Kansallisen tason haasteina nähdään esimerkiksi vanhakantaiset asenteet, strategisten linjausten puute sekä siiloutunut ajattelutapa, jonka myötä rakennettu ympäristö on kunnissa jaettu infraan ja rakennuksiin, eikä sen kehitystä tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Digiryhmään kuuluu rakentamisen digitalisaation eturintaman yrityksiä, jotka pyrkivät soveltamaan uusinta teknologiaa toiminnassaan. Ryhmän tavoitteena on toimia kestävän digitalisaation jalkauttajana ja sillanrakentajana yritysten ja kansallisten toimijoiden välillä alan tuottavuuden vahvistamiseksi. Käytännössä on tarkoitus esimerkiksi osallistua kansallisten tavoitteiden asettamiseen, erityisesti tiedonhallintaan ja -hyödyntämiseen liittyen, sekä toimia aktiivisesti alan verkostoissa yritysnäkökulman tuojana.

Jo sovituista toimenpiteistä RT:llä on päävastuu muun muassa alueellisten perehdytystilaisuuksien järjestämisessä, jotka toteutetaan RATEKOn luotsaamana. Lisäksi myöhemmin tullaan järjestämään teemoittain ja toimialoittain kohdennettuja koulutus- ja infotilaisuuksia, joissa kohderyhmänä ovat myös ne yritykset, jotka kokevat vielä tarvitsevansa tukea digitaalisten työkalujen tai toimintamallien käyttöönotossa. 

RT tulee jatkamaan aktiivista rooliaan myös KIRA-InnoHubin toiminnassa, jossa se on yksi rahoittajista. Sen suuntaan digiryhmän tavoitteena on ainakin alan yritysten ja tarpeiden välittäminen, huomioiden niiden erilaiset digitalisoitumisasteet. Lisäksi aktiivista yhteistyö jatkuu kansallisten standardisoinnin ja tiedonhallinnan toimijoiden kanssa, kuten Rakennustietosäätiön, buildingSMART Finlandin, Rastin ja Platform of Trustin. 

Lisätietoja digiryhmästä ja sen toiminnasta

Ilkka Salo
Toimitusjohtaja
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry 

RT:n digiryhmän jäsenet

 • Destia, Pasi Nurminen
 • FIRA, Otto Alhava (varapuheenjohtaja)
 • GRK Oy, Elisa Vanhatalo
 • Halton, Mika Nieminen
 • INFRA, Heikki Jämsä
 • Luja, Tuija Schmidt
 • Oras, Mika Malo
 • Parma, Pasi Salmela
 • Peab, Eero Haverinen
 • Rakennusliike Reponen, Mika Airaksela
 • RATEKO, Heidi Husari
 • RT, Jouni Vihmo
 • RTT, Juha Luhanka
 • Rudus, Hannu Riikonen
 • Saint-Gobain Finland, Wilma Siitonen
 • Schneider Electric Finland, Jan Mattson (varapuheenjohtaja)
 • Skanska, Miro Ristimäki (puheenjohtaja)
 • SRV, Antti Nummi
 • Talteka, Ilkka Salo (sihteeri)
 • TRT, Kim Kaskiaro
 • TRT, Jukka Pekkanen
 • Uponor, Ville Ruohio
 • YIT, Sakari Aaltonen

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä