Neuvontahanke ja roadshow: ”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Industria Oy on käynnistänyt Palosuojelurahaston osarahoittaman neuvontahankkeen ”Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä”.

Hankkeen tavoitteena on jakaa informaatiota savupiippuja ja tulisijoja koskevista nykymääräyksistä ja ohjeista sekä tyypillisistä riskitilanteista. Nykymääräyksistä keskeisessä roolissa ovat lähiviikkoina ilmestyvä RIL 245-2020 Pienet savupiiput -ohje, jossa on huomioitu ympäristöministeriön savupiippuja koskeva asetus (745/2017), siihen liittyvä opas sekä juuri päivitetyt, savupiippuja koskevat kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7009-7015).

Hanke on ajankohtainen myös FISE Oy:n toteuttaman virhekorttihankkeen ansiosta. Sen tuloksena FISE:n Rakennusvirhepankkiin laadittiin 10 tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia. Neuvontahankkeen avulla pyritään informaation jakamisen ohella luomaan uusia käytäntöjä, miten tunnistettujen riskitilanteiden avulla kehitetään paloturvallisuutta tulevaisuudessa.

Hanke tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille, erityisesti kohderyhmää ovat rakennusvalvonnat, paloviranomaiset, suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat, nuohoojat, alan yritykset, asentajat ja jakelijat.

Hanke koostuu seuraavilla paikkakunnilla pidettävistä maksuttomista iltapäiväseminaareista:

  • 18.3. Espoo
  • 19.3. Turku
  • 21.4. Kuopio
  • 7.5. Tampere
  • 28.5. Oulu

Seminaarien tarkempi ohjelma löytyy RTT:n verkkosivuilta:
www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusteollisuus-RT/standardisointi2/psr-hanke/

Ilmoittautuminen eri paikkakuntien seminaareihin:
https://my.surveypal.com/PSR-hanke-2020

Tilaisuuksissa alustajina toimivat: Jyrki Kauppinen (Ympäristöministeriö), Pekka Talaskivi (RIL), Johanna Ahola (TUKES), Hannu Murtokare (Nuohousalan Keskusliitto), Perttu Leppänen (FirePro Palokatko Oy), Johannes Ketola (Pelastusopisto) ja Jari Valtonen (Industria Oy) sekä yritysten edustajia.

Hankkeen rahoittajina ovat RTT:n lisäksi Palosuojelurahasto, ympäristöministeriö, RIL, sisäministeriö sekä Schiedel Savuhormistot Oy ja Suomen Tiiliteollisuusliitto ry.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä