Ehdoton asenne putoamissuojaukseen, hyvä yhteishenki ja ennakointi toivat turvallisimman työmaan palkinnon

Rakennustyömaiden välinen työturvallisuuskilpailu viime vuoden turvallisimmasta työmaasta Varsinais-Suomen alueella on ratkennut. Valtakunnallisten rakennusyritysten sarjan voitti Lehto Asunnot Oy ja paikallisten yritysten sarjan TKU-Rakennus Oy.

Lehto Asunnot Oy:n Turun alueen rakennuspäällikkö Matti Koivu kommentoi voittoa näin: 

”Lehto Asunnot Oy on Turun alueella melko nuori ja tuore organisaatio, joten olemme iloisesti yllättyneitä voitosta. Turvallisuudesta ei tingitä työmaillamme missään olosuhteissa. Viime vuonna olemme panostaneet etenkin ennakointiin. Putoamissuojauksessa vaadimme aina kaikilta työmailta 100 % tasoa. Tämä on tehokas tapa välttää onnettomuuksia.”

Koivun mukaan voitokkaan Turun Hippoksentien työmaan menestys selittyy työmaan hyvästä hengestä sekä järjestelmällisestä ja siisteyteen panostavasta työskentelytavasta. Tämä työmaa on menestynyt myös taloudellisesti hyvin ja on edellä aikataulusta, joten kaikki osa-alueet on hoidettu mallikkaasti.

Vasemmassa kuvassa Lehto Asunnot Oy:n Ville Rintakoski, Marko Kaulo ja Matti Koivu. Oikeassa kuvassa TKU-Rakennus Oy:n Marko Kuusela ja Olli-Pekka Otava.

Lehto konsernin johdon taholta on vuonna 2019 aloitettu systemaattinen työturvallisuuteen panostaminen ja sitouttaminen. Työturvallisuusorganisaatiota on laajennettu ja henkilöstölle on järjestetty koulutuksia. Yhteisestä intrasta löytyy nykyisin valmiita suunnitelmapohjia ja viestinnässä työturvallisuutta on nostettu esiin.

”Jatkossa pyrimme vielä parempaan. Otamme työmailla käyttöön turvavartit. Käymme jokaisella työmaalla ainakin kaksi kertaa kuukaudessa läpi kaikki tapahtuneet vahingot ja läheltä piti -tilanteet. Työntekijöitä kannustetaan mukaan turvallisuuden kehittämiseen ja turvahavaintojen tekemiseen. Turvallinen ja terveellinen työskentely on jokaisen oikeus ja velvollisuus”, Matti Koivu painottaa.

On osoittautunut, että yrityksissä jotka osallistuvat turvallisuuskilpailuihin, sattuu yleisesti ottaen muita vähemmän työtapaturmia. Turvallisuuteen kannattaa siis kiinnittää huomioita. Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusalalla työturvallisuuskilpailuja jo vuodesta 1991 lähtien. Kilpailussa on 2 sarjaa: valtakunnallisesti toimivien rakennusliikkeiden sarja sekä paikallisesti toimivien rakennusliikkeiden sarja. Arviointikriteerinä kilpailussa oli työmaiden TR-indeksi. 

Liitteenä kilpailun tulokset. 

Kilpailun järjestäjät ja lisätietoa kilpailusta: 

Esa Laine, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue,  029 501 8153
Kimmo Lang, Talonrakennusteollisuus ry, 050 – 595 6422
Jouni Ruotsalainen, Rakennusliitto ry, 050 – 369 9922

Työturvallisuus on ammattitaitoa. Vuoden 2019 työturvallisuuskilpailun tulokset 

Kilpailun kriteerinä on käytetty TR-mittausta. Työmaalla tehdyistä turvallisuushavainnoista saadaan TR-taso, joka kertoo kunnossa olevien asioiden suhteen kaikkiin tehtyihin havaintoihin. TR-indeksi on sata, jos kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa. 

Sarja: Valtakunnallisten rakennusliikkeiden työmaat 

1. As Oy Turun Hippoksentie, Lehto Asunnot Oy 96,7  

2. As Oy Momentum, NCC Suomi Oy  96,1    

3. As Oy Turun Suntiontorni, YIT Suomi Oy  95,0    

Sarja: Paikallisten rakennusliikkeiden työmaat

1.  As Oy Raision Kerttu II, TKU-Rakennus Oy  95,6    

2.  Attendo Valoharju, Huittisten Ryhmärakentajat Oy  90,2

3.  Aunelan kirjasto ja nuorisotalo, Rakennustoimisto Laamo Oy  85,2

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä