Verohallinto: Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden muutokset

Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden ilmoitusten sisältö on muuttunut marraskuusta alkaen.

Verohallinnon päivittämän ohjeistuksen mukaisesti uusi tietosisältö on otettu käyttöön 1.11.2019. Sen jälkeen uudet sekä korjaavat raportit tulee lähettää uusien tietosisältöjen mukaisina.  

Mikäli aiemmin lähetettyihin raportteihin täytyy korjata tietoja, ne lähetetään uuden ohjeistuksen mukaisesti. Uudella, korjatulla raportilla korvataan aiemmin ilmoitetut tiedot. Muutosten osalta on kuitenkin syytä olla yhteydessä omaan järjestelmätoimittajaan.

Keskeistä uudessa ohjeistuksessa

Muutoksen myötä annettavien tietojen määrä vähenee. Uuden tietosisällön mukainen ilmoittamisen käyttöönotto aiheuttaa raportointivelvollisuuteen määräaikaisen katkoksen. Syys-joulukuun raportointien määräpäivä on 5.2.2020.

Verohallinnon OmaVero korvaa Lomake.fi-ilmoituspohjan, jos yritys on tähän saakka lähettänyt rakentamisilmoitukset Lomake.fi:n avulla. Mahdollisuus raportointiin OmaVeron kautta on avautunut marraskuussa. Ilmoitin.fi-palvelu ei toimi 22.10. – 31.12.2019 välisenä aikana, mutta on taas käytössä 1.1.2020 alkaen.

Urakkatietojen osalta suurimmat muutokset:

  • Mikäli työmaa on keskeytynyt tai urakoitsija ei ole työskennellyt tiettynä kuukautena, sitä ei ilmoiteta
  • Perustajaurakoinnissa grynderi voi raportoida asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön puolesta ilman erillistä valtuutusta 
  • Työmaan sijaintitieto muuttuu pakolliseksi
  • Ulkomaisesta sopimuskumppanista annetaan joko suomalainen tain ulkomainen tunnus, ei molempia

Työntekijäilmoitusten osalta suurimmat muutokset:

  • Postinumero -ja postitoimipaikka tulee jatkossa ilmoittaa
  • Ilmoita työmaan sijainti vapaamuotoisella kuvauksella, jos työmaa sijaitsee usean lähiosoitteen alueella tai sen osoite ei ole tiedossa. Ilmoita tässä tapauksessa se postinumero, jonka alueella sijaitsee työmaan pääsisäänkäynti.
  • Mikäli työmaa on keskeytynyt, tietoa ei anneta

Yhteystietojen osalta raportointi yksinkertaistuu ja tietoja poistuu raporteilta.

Lue Rakentamisen tiedonantovelvollisuus -ohje kokonaisuudessaan Verohallinnon sivuilta.

Ville Wartiovaara  vastaava lakimies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä