RT tiivistää rivejään uudistamalla toimintamallinsa

Rakennusteollisuus RT siirtyy vuoden 2020 alusta uuteen toimintamalliin. Tämä valjastaa koko liittoyhteisön osaamisen entistä tehokkaammin yhteisen strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Toimialoilla säilyvät toimialakohtaiset edunvalvonta- ja jäsenpalvelutehtävät sekä nykyiset yhdistysrakenteet. RT:n edustajisto hyväksyi uudistuksen syyskokouksessaan 21. marraskuuta.

”Toimintaympäristön muuttuessa on Rakennusteollisuuden kyettävä itsekin uudistumaan. Toimintamalliuudistuksen myötä pystymme entistä paremmin vastaamaan uusiin, alaa voimakkaastikin muokkaaviin haasteisiin, jotka ovat yhä monimutkaisempia ja nopealiikkeisempiä. Se edellyttää varhaista ennakointia, nopeaa reagointia ja leveämpiä hartioita myös meiltä”, RT:n hallituksen puheenjohtaja Olli Nikula perustelee.

Uudessa toimintamallissa RT:n strategian mukaisia keskeisiä tehtäväalueita johdetaan kokonaisuuksina. Uusia vastuualueita on kolme: 1) mahdollistava toimintaympäristö vastaa etenkin strategiassa kasvuun liittyvistä tavoitteista, 2) uudistuva teollisuus edistää kehitystä ja 3) hyvä työelämä työelämätavoitteita.

Jokaisella vastuualueella on kolme tai neljä tiimiä, joiden jäseninä on kuhunkin asiakokonaisuuteen perehtyneitä toimialojen asiantuntijoita. Vastuualueiden ja tiimien vetäjät ovat myös eri toimialoilta.

”Olennaista on yhteistyön tiivistäminen ja syventäminen eri toimialojen asiantuntijoiden välillä. Tiimit muodostavat eräänlaisen osaamispoolin, jossa on parhaat voimamme erilaisiin edunvalvonnan ja jäsenpalvelun kysymyksiin. Kaikki hyötyvät, kun tieto kulkee paremmin ja tietämys kasvaa”, toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Uusi toimintamalli korvaa matriisiorganisaation, joka RT:ssä otettiin käyttöön vuonna 2007 järjestörakenteen uudistamisen yhteydessä. Samalla RT myös vahvistaa strategisia kumppanuuksiaan kirkastamalla keskeisten kumppaneiden yhteistyön tavoitteet ja periaatteet. 

”Pyrkimyksenä on kasvattaa toimintamme vaikuttavuutta ja tarjota kaikille jäsenillemme lisää hyötyä jäsenyydestä. Nytkin on samanaikaisesti meneillään koko alan kannalta tärkeimmän lakikokonaisuuden, maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen, vähähiilisen rakentamisen tiekarttatyö sekä kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaation ja yhteisten alustojen vauhdittaminen. Nämä ja monet muut hankkeet ovat sellaisia, että ne koskevat useampaa toimialaa tai jopa koko liittoyhteisöä.”

(Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.) 

Aleksi Randell  toimitusjohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä