RET käynnistyi Kuopiossa

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintokoulutus (RET) sai hyvän startin Kuopiossa 13.11.2019.

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO ja Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomen piirin yhteistyöllä käynnistyi Kuopiossa 13.11.2019 rakennustyömaiden vastaaville työnjohtajille, työnjohtajille, tuotanto- ja työmaainsinööreille kohdennettu koulutus. Koulutuksen aloitti 25 henkilöä 13:ta eri yrityksestä, jotka toimivat asuin-, korjaus- ja liiketoimintarakentamisessa Itä- ja Keski-Suomen alueella.

Koulutuksen sisältö perustuu Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintoon ja tutkintorakenteen työmaapäällikön osaamisalaan. Tutkinnon perusteet uudistuivat Opetushallituksen RATEKOlle myöntämän hankkeen toimesta v.2018 aikana. Uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2019. Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen suunniteltu kokonaiskesto on n. 1½ vuotta. Tutkinnon suorittaneella ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä on mahdollisuus hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE pätevyyttä. 

Lähiopetusjaksoja on yhteensä 9*2 päivää, jotka valmentava ja jalostavat osallistujien ammatillista osaamista ja valmistavat osallistujille laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisiin kirjallisiin näyttötehtäviin, tenteihin ja työmaanäyttöön. Lähijaksojen aihe-alueita ovat työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus, esimies- ja neuvottelutaidot, työmaan laadunvarmistus, työmaan työturvallisuus ja ympäristö, taloudellinen suunnittelu ja ohjaus, työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja logistiikka sekä sopimustekniikka (YSE+TES). Lähijaksojen sisällöt on suunniteltu yhteisesti työelämän edustajien, kouluttajien ja RATEKOn tutkintokoulutusten henkilöiden kanssa.

Opetusmenetelminä käytetään luentojen lisäksi ryhmäharjoitteita ja toisilta oppimista. Lähijaksojen kouluttajat ovat oman aihealueidensa kokeneita ja valtakunnallisesti arvostettuja asiantuntijoita, jotka ovat olleet kouluttamassa jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella rakennustuotannossa toimivia henkilöitä. Tavoitteena on kehittää jokaisen osallistujan henkilökohtaista ammatillista  osaamista rakennustyömaiden tuotannon ohjaukseen liittyvien tietojen ja taitojen osalta ja siten tuottaa välitöntä hyötyä toimialueen ja -alan yritysten liiketoimintaan.

Lisätietoja:

  • RATEKO
    Projektipäällikkö Janne Mäenpää
    050 342 7832, janne.maenpaa@rateko.fi
  • Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi
    Aluepäällikkö Kimmo Anttonen
    050 449 3479, kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä