Rakennusalan korkeakoulutus keskiössä

Rakennusteollisuus RT:n ja alan yliopistojohdon ensimmäisessä strategiaseminaarissa 14.11. teemoina olivat rakennusalan tulevaisuus ja Rakennusteollisuuden ja yliopistojen välisen yhteistyön syventäminen.

Erityisavustaja Markus Ylimaa käsitteli puheenvuorossaan hallituksen korkeakoulupolitiikkalinjauksia, rakennusalan osaajapulaa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Aamupäivän tapaamisen avasi toimitusjohtaja Aleksi Randell esittelemällä Rakennusteollisuuden strategiaa, tavoitteita ja toimintaa. Randell korosti puheenvuorossaan RT:n edustavan kokonaisvaltaisesti rakennettua ympäristöä. Yritysten edunvalvojana RT:lle on tärkeää vaikuttaa moneen eri suuntaan, myös koulutuspoliittisiin päätöksiin.  

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen erityisavustaja Markus Ylimaa käsitteli puheenvuorossaan kolmea tärkeää teemaa: hallituksen korkeakoulupolitiikkalinjauksia, rakennusalan osaajapulaa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa nousi esille. Ylimaa totesikin ministeriön olevan avoin yhteistyölle ja konkreettisille ehdotuksille osaamiskeskuksen toiminnasta, sijainnista ja toimijoista.

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen johtaja professori Jari Puttonen, Oulun yliopiston rakentamisteknologian tutkimusryhmän johtaja professori Rauno Heikkilä sekä Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Antti Lönnqvist ja professori Matti Pentti nostivat puheenvuoroissaan esille rakennusalan koulutus- ja tutkimustoiminnan haasteita. Yksi on alan kehittyminen ja kotimaisen tutkimustiedon tuottaminen. Rakennusala kehittyy vain uuden tiedon kautta ja yritysyhteistyö ja sen lisääminen nähtiin merkityksellisenä tutkimukselle.
 
Yrityselämälle yliopistojen erilaiset kokeilut ja hankkeet, joilla etsitään sujuvia opintopolkuja perusopintojen sekä ammatillisen osaamisen jatkuvan päivittämisen ja työelämän yhdistämisestä joustavalla tavalla, ovat tervetulleita. Digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet alalla ja eri tieteenaloja rakentamiseen yhdistävät koulutuskokonaisuudet ja englanninkieliset kandiohjelmat, kuten Tampereella alkava Sustainable Urban Development -kandiohjelma, puolestaan houkuttelevat nuoria rakennusalan pariin. Kilpailu osaavista opiskelijoista on kovaa ja arvojen ja merkityksellisyyden korostaminen on tärkeää.

Rakennusala on yksi osaajapulasta kärsivä ala, mikä näkyy niin rakennustyömailla kuin korkeakouluissakin. Yliopistojen toive on, että ulkomailta tulevien opiskelijoiden työllistyminen suomalaisiin yrityksiin sujuisi joustavammin. Arjen sujuvuudella on iso merkitys yhteiskuntaan kiinnittymisellä. 

Aamupäivä osoitti, että yhteisiä teemoja ja tärkeitä keskustelun aiheita on runsaasti Ajatustenvaihto ja yhteistyö rakennusteollisuuden ja alan yliopistojohdon välillä jatkuu koulutus, rakennusala ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus keskiössä.

Aleksi Randell korosti, että yritysten edunvalvojana RT:lle on tärkeää vaikuttaa myös koulutuspoliittisiin päätöksiin. 

Lisätietoja:

Lauri Pakkanen
yhteiskuntasuhdepäällikkö
050 522 7797 / lauri.pakkanen@rakennusteollisuus.fi

Jukka Pekkanen
johtaja, rakentamisen kehittäminen ja yliopistoyhteistyö
050 527 6966 / jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä