Pää on auki: Rail Baltican ensimmäinen kivi on paikallaan

YIT muurasi Rail Baltican pääreitin ensimmäisen kohteen, Saustinõmmen sillan peruskiven eilen 28.11. Tämä merkitsee samalla Rail Baltican nopean junayhteyden rakennustöiden alkua. INFRA ry on ollut osaltaan vaikuttamassa, siihen että suomalaisyritykset pääsevät mukaan tarjoamaan urakoita.

Kuva: Adobe Stock

Rail Baltican rakentaminen on ollut INFRA ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n vaikuttamiskohteena jo muutaman vuoden. Tavoitteena on ollut vaikuttaa hankintakäytäntöihin siten, että urakat olisivat avoinna myös suomalaisyrityksille.

INFRA ry:n johto on tavannut EU:n, Rail Baltican katto-organisaation sekä Viron ja Latvian maayhtiöiden johtohenkilöstöä asian tiimoilta. Rail Baltica on edellytys, että Jäämeren rata mahdollisesti tulee rakennettavaksi.

YIT rakentaa Rail Baltican ensimmäisen sillan ja samalla 4,1 kilometriä pitkän, nelikaistaisen moottoritien yhdistämään Luigen ja Sakun liittymiä. Rail Baltican ylittävän Saustinõmmen sillan lisäksi osioon on suunnitteilla kaksikaistainen silta Sakun liittymän kohdalle sekä tunneli eläimille tien turvalliseen alittamiseen. Työt on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Rail Baltican pääreitin ylittävä Saustinõmmen silta on Rail Baltic Estonian ja Viron tiehallinnon ensimmäinen yhteistyöprojekti Rail Baltican rakennushankkeessa. Lähivuosina tullaan rakentamaan useita kohteita, joissa Rail Baltica ja olemassa oleva infrastruktuuri kohtaavat. Näitä ovat muun muassa moottoritiesiltojen rakentaminen sekä suurjännitejohtojen ja kaasuputkien siirrot.

Euroopan unioni on antanut vahvan tukensa hankkeelle.

Lisätietoja hankkeesta >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä