Uunituoreet, ECOL-pätevät ajoneuvonosturinkuljettajat

ESTAn organisoiman yleiseurooppalaisen ajoneuvonosturikoulutuksen on nyt käynyt viisi suomalaista uranuurtajaa. Koulutus pidettiin Tanskassa toukokuussa.

TEKSTI: SAIJA SYVÄOJA

“LÄHDIMME joukolla ottamaan selvää, millainen koulutus oikeasti on”, Nostopalvelu J. Helaakosken laatupäällikkö Toni Kohtamäki kertoo ryhmän motiiveista. 

Koulutus pidettiin 6.–10.5. Tanskan Frediciassa ammatillisessa koulutuskeskus EUC Lillebaeltissa englanninkielellä. 

“Koulutus oli hyvätasoinen ja suurin piirtein vastaava kuin Suomessa. Teknisesti ajoneuvonosturithan ovat melko samankaltaisia ja opetuskin yhtenevää tältä osin. Työturvallisuusasiat hieman poikkesivat Suomen vastaavista, kuten varmasti poikkeavat kaikissa Euroopan maissa”, Kohtamäki jatkaa. 

Uudella ECOL-koulutuksella varmistetaan, että ajoneuvonosturikuljettajalla on vaadittava pätevyys, toimi hän missä Euroopan maassa tahansa. Samalla halutaan yhdenmukaistaa ja nostaa koulutuksen tasoa kaikissa Euroopan maissa. 

”Työnantaja voi luottaa, että eurooppalaisessa ECOL-pätevien kuskien tietokannassa olevilla henkilöillä on tarvittava osaaminen. Suosittelen koulutusta kaikille, jotka haluavat Eurooppaan ajoneuvonosturinkuljettajiksi”, Toni sanoo. 

“Suomessa ei vielä tunnusteta ECOL-pätevyyttä viralliseksi ajoneuvonosturinkuljettuajan kortiksi, ja tässä onkin vielä työsarkaa viranomaisten suuntaan.” 

Pioneeriryhmä keltaisissaan:  Vas. Toni Kohtamäki, Pertti Ojala, Jukka Makkonen, Niko Kärmeniemi ja Markku Raja. Kuva: EUC Lillebaelt

HAVATORISSA työskentelevä Pertti Ojala on aloittanut ajoneuvonosturinkuljettajana jo vuonna 1999. Hän on aikoinaan työskennellyt tuulivoimatyömailla Ruotsissa ja Norjassa. 

“Vaikka työmaakielenä oli Ruotsissa ja Norjassa englanti, nyt englanninkielinen opetus tuotti eniten tuskaa. Teoria, koe ja kommunikointi oli kaikki englanniksi”, Ojala kertoo. 

“Mielenkiintoisinta opetuksessa oli teoriaopinnot. Harvoin enää tulee itse laskettua ketjukulmia tai vastaavia. Teoria on kaikki jo selkäytimessäKouluttajana toiminut Kurt Thomsen oli hyvä, ja meillä oli kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen viikko.” 

JOKAISELLA Euroopan Unionin jäsenvaltiolla on perinteisesti ollut omat määräyksensä, jotka koskevat ajoneuvonosturinkuljettajien ammatillista pätevyyttä ja sertifiointia. Ajoneuvonosturin kuljettajien koulutuksen kesto vaihtelee eri EU-maissa 16 tunnista kahteen vuoteen.  

Tästä syystä jo vuonna 2013 eurooppalainen nosturialan edunvalvontaorganisaatio ESTA ryhtyi selvittämään, voidaanko alalle saada yhteiseurooppalainen pätevyys ajoneuvonosturinkuljettajille. 

Jos ECOL-koulutus kiinnostaa, ota yhteyttä suoraan ESTAan: Ton Klijn, director@estaeurope.eu. 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä