Tubetusta talonrakennuksesta

Tubettaja Sauli Rautiainen kävi viime kesän aikana kameransa kanssa läpi rakennustyömaita ja rakennusalan oppilaitoksia gonzojournalismin hengessä. Fokuksessa Saulilla oli etenkin TET-harjoittelun edistäminen rakennusalalla sekä alan koulutusvaihtoehtojen esitteleminen.

Ensimmäinen Sauli Rautiaisen julkaisemista videoista kuvaa seikkaperäisesti rakennustyömaalla toimimista TET-harjoittelijan näkökulmasta.

Rakennusalan perustutkintoa esittelevä video innostaa nuoria hakemaan alan toisen asteen opintoihin. Rakennusmestarin, insinöörin ja rakennusarkkitehdin koulutuksista kertovat videot puolestaan pyrkivät kuvaamaan opiskelijoiden autenttista kokemusta opiskelusta ja työmaaharjoittelusta. Perustutkinnon ja ammattikorkeakoulun yhdistävistä väyläopinnoista kertova video vinkkaa ohituskaistasta, jolla nuori säästää yhden kokonaisen lukuvuoden tutkintojen yhteenlasketusta ohjeellisesta suorittamisajasta.

Oppilaitosten lisäksi Sauli kävi monilla työmailla ympäri Suomea jututtamassa, omaan omintakeiseen tyyliinsä, useita rakentamisen ammattilaisia.

Videoiden tärkeimpiä jakelukanavia niin oppilaiden kuin opojenkin suuntaan ovat Tabletkoulu.fi ja Ammattikorkeakouluun.fi -portaalit. Videoita pääsee näkemään myös  osana Tila2030-ilmiöoppimiskokonaisuutta. Myöhemmin niitä tullaan julkaisemaan myös ammatillisten oppilaitosten kotisivuilla.

Katso Saulin videot Tulevaisuutesi rakennusala -Youtube-kanavalta!

Lue lisää TET-harjoittelussa rakennusalalla.

Lisätietoja

Asiamies Janne Suntio
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry
janne.suntio@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä