Tila 2030 – monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille

Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, teknologia, tulevaisuus. Tila 2030 on valmiiksi suunniteltu monialainen kokonaisuus, joka vie yläkoululaisen viikon mittaiselle oppimispolulle. Viikon aikana opitaan, kuinka paljon kiinteistö- ja rakentamisala vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen.

”Rakennettuun ympäristöön on sitoutunut yli 80 % kansallisvarallisuudestamme. Lisäksi rakennukset kuluttavat 35 % energiasta ja tuottavat noin 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuudenala”, luettelee Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) toimitusjohtaja Miimu Airaksinen kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyviä lukuja. ”Kestävän tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että valitsemme oikeat keinot sekä hillitä että sopeutua ilmastonmuutokseen”, hän jatkaa.

RIL on yksi yhdeksästä kiinteistö- ja rakentamisalan liitosta, joiden kanssa yhteistyössä Otavan Oppimisen palvelut toteutti Tila 2030 -oppimiskokonaisuuden yläkoululaisille. ”Yhteistyö Otavan kanssa oli inspiroivaa. Oli hienoa seurata ammattimaista otetta ja luoda uutta materiaalia, joka on oppilaista kiinnostavaa. Kipinän sytyttäminen nuorissa on meille tärkeää”, toteaa Airaksinen.

”Nuoret ovat hyvin valveutuneita ja haluavat tehdä konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tila 2030 antaa heille mahdollisuuden olla mukana tekemässä parempaa tulevaisuutta”, komppaa Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen.

Monipuolinen, toiminnallinen ja käytännönläheinen

Ilmastonmuutoksen ja kestävän tulevaisuuden lisäksi oppimiskokonaisuus käsittelee muita tärkeitä teemoja kuten energiatehokkuus, yhteisöllisyys, viihtyisyys, teknologia ja turvallisuus. Viikon monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana yläkoululainen saa suuren määrän tietoa, mutta pääsee myös OPSin hengessä soveltamaan oppimaansa suunnittelemalla ja tekemällä itse.

Myös oppimiskokonaisuuden käsikirjoittaneet oppikirjailijat Mikko Korhonen ja Jukka Kohtamäki korostavat monipuolisuutta. ”Suunnittelun tavoitteena on ollut se, että saadaan kaikki luokan oppilaat innostumaan aiheesta ja jokaiselle on jotakin tehtävää,” Korhonen toteaa. ”Lisäksi oppimiskokonaisuus vie koulun lähelle työelämää ja tuo hyvin esille nykyisiä ja tulevaisuudenkin työtehtäviä,” hän jatkaa.

Oppimiskokonaisuus kattaa neljä eri lähestymistapaa kiinteistö- ja rakentamisalaan. Monialaisen kokonaisuuden teemaksi voi valita kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen tai tilojen suunnittelun ja ylläpidon näkökulman. ”Parasta tietysti olisi, jos luokassa käsiteltäisiin kaikki teemat. Näin oppilaille muodostuisi ryhmätöitä esiteltäessä laaja ymmärrys rakentamisen elinkaaren eri vaiheista kestävän tulevaisuuden näkökulmasta”, Pelkonen sanoo.

Taustatarinassa rakennetaan tulevaisuuden kirjastoa. Tarina nivoo teemat yhteen ja auttaa sekä opettajaa että oppilaita orientoitumaan projektiin. Opettajan työn helpottamiseksi aineistosta löytyy myös havainnollistavat oppimisprosessikartat, joiden avulla projektioppiminen on helppo avata oppilaille. Sen avulla voi myös seurata heidän edistymistään. Käyttöönottoa helpottaa myös kattava opettajan opas, josta opettaja saa vaiheittaiset ohjeet eri teemoihin. Oppilaalle materiaalista löytyvät selkeät tehtävänannot, paljon videomateriaalia sekä erilaisia työpohjia tekemisen tueksi. Opettajan materiaalista löytyvät myös Tila 2030:n viittaukset opetussuunnitelmaan.

Helppokäyttöisyyttä lisää myös se, että ilmainen Tila 2030 -materiaali löytyy verkosta ja on kaikkien saatavilla. Kirjautumista ei tarvita, joten käyttöönotto on helppoa ja aineiston käyttäminen on mahdollista kaikilla päätelaitteilla.

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Tila 2030 -oppimiskokonaisuus tukee tulevaisuudessa tarvittavia osaamisen taitoja. ”Uskaltaisin sanoa, että jopa ainekohtaisia tavoitteita tärkeämpää on oppijoiden tulevaisuustaitojen (laaja-alaiset taidot) kehittyminen viikon aikana. Tiedonhaku, ongelmanratkaisu, vuorovaikutustaidot ja luovuus korostuvat projektin aikana. Kyseessä on uudenlainen oppimiskokonaisuus”, Pelkonen painottaa.

Kohtamäki on samoilla linjoilla. ”Tila 2030:n avulla saadaan koulun TVT-laitteet tehokäyttöön. Aluksi kannattaa miettiä, mitä välineitä koululla halutaan tässä projektissa käyttää. Mahdollisuuksia on monia ja koulu ja opettajat voivat valita oman toteutustapansa”, Kohtamäki toteaa. Teknologiaa voi hyödyntää monipuolisesti eri sovellusten avulla aina 3D-mallinnuksista 3D-tulostuksiin ja yhtenä vaihtoehtona teemoissa kulkee Microsoftin Minecraft. Tulevaisuuden kirjaston voi rakentaa myös Minecraft Education -ohjelmassa.

Neljän pääteeman lisäksi aineistossa on Koulu kuntoon -osio, jossa materiaali antaa rungon koulun tiloissa suunniteltavaan tai jopa konkreettisesti toteutettavaan muutostyöhön. Ammatti alalta -kokonaisuus on suunniteltu oppilaanohjauksen tueksi. Sen avulla oppilas voi löytää uusia näkökulmia jatko-opintoihinsa, oli kiinnostuksen kohde sitten teknologia, luovuus tai käden taidot.

Tulevaisuuden ala työllistää puoli miljoonaa ihmistä

Kiinteistö- ja rakentamisala nähdään usein yksipuolisesti eikä sen merkitystä tiedosteta. ”Meidän mielestämme Tila 2030 on hieno uudenlainen tapa kertoa kiinteistöpalvelualan merkityksestä ja sen nuorille tarjoamista mahdollisuuksista”, toteaa elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajista. ”Kiinteistöpalvelualan töistä on vallalla vääränlaisia mielenkuvia ja niitä voidaan parhaimmillaan oikoa Tila 2030:n avulla.” 

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää vuosittain Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä, joten on selvää, että monenlaista osaamista tarvitaan. Tarvitaan teknologiaosaamista, kun mietitään ratkaisuja tulevaisuuden ympäristöihin, esimerkiksi älyrakentamisen uudet innovaatiot tarvitsevat kyvykkäitä ja luovia nuoria alalle. Alalla tarvitaan myös yhteistyökykyä ja kädentaitoja — ja paljon muuta. Kiinteistö- ja rakentamisala on tulevaisuutta monelle yläkoululaiselle.

”Tila 2030:ssa kiinteistö- ja rakentamisalan tarjoamista työmahdollisuuksista kerrotaan monipuolisella tavalla, hoksauttamalla. Alalta löytyy paljon erilaisia työtehtäviä, joita ei ole välttämättä ole tullut ajatelleeksikaan”, Brax jatkaa.  

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry tukee alaan tutustumista myös konkreettisin keinoin. ”Järjestämme Tila 2030 ilmiöviikon toteuttaneille ammatinvalintaikäisille koululaisryhmille tutustumisvierailuja rakennustyömaille ja alan yrityksiin. Palkitsemme viikon toteuttaneiden koulujen oppilaita elokuvalippustipendeillä ja tuemme koululaisia myös TET-harjoittelupaikkojen löytämisessä kiinteistö- ja rakentamisalalta”, lupaa yhdistyksen asiamies Janne Suntio Vetovoima ry:stä.

”Rakennettu ympäristö muodostaa huomattavan osan yhteiskunnan hiilijalanjäljestä. Sen suunnittelu ja toteutus niin, että hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni, on erittäin tärkeää. Ja samalla hyvän, viihtyisän ja tasapuolisen elinympäristön rakentaminen on hyvän yhteiskunnan perusedellytyksiä. On tärkeää, että tulevilla ammattilaisilla on kiinnostusta tarttua tähän”, tiivistää Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro. ”Yhteistyö Otavan kanssa on mahdollistanut myös luovuutta omassa työskentelyssämme. Lopputulokseen olemme hyvin tyytyväisiä.” 

Lisätietoja: 

Otava Oppimisen palvelut
palvelut@otava.fi

Tila 2030 oppimiskokonaisuus löytyy osoitteesta www.tila2030.fi

Yhteistyössä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, KiinteistötyönantajatRakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA, RAKLI ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä